Pods List Item – WordPress – Nino

 • Limit = 2
 • Orderby = zaciatok_udalosti_den DESC
 • prave prebiehajuce
 • CURDATE() BETWEEN CAST(zaciatok.meta_value as DATE) AND DATE_ADD(CAST(koniec.meta_value as DATE), INTERVAL 1 DAY)
 •  v minulosti
 • DATE_ADD(CAST(koniec.meta_value as DATE), INTERVAL 1 DAY) < CURDATE()
 •  pripravovane akcie
 • DATE_ADD(CAST(zaciatok.meta_value as DATE), INTERVAL 1 DAY) > CURDATE()
 • tento tyzden
 • CURDATE() BETWEEN DATE_SUB(CAST(zaciatok.meta_value as DATE), INTERVAL 7 DAY) AND DATE_ADD(CAST(zaciatok.meta_value as DATE), INTERVAL 70 DAY)

Event list – Elementor

 • Názov a dátumy berie z The Event Callendar
 • dá sa nastaviť iba počet 1-10
 • widget sa nezobrazí ak nie sú pripravené eventy
 • nič iné sa nedá nastaviť

Post list – Unlimited elements for Elementor

 • Dá sa meniť HTML
 •  Post source Custom posts
 •  Post type Event
 • Include by Term + Term relation
 • Exclude
 • Order by Custom field value / Custom field name
 •  Post pagination None/Numbers


Lech Majewski: Hlava v obraze
22 January 2020, 16:03

ENTROTOPIA 2.0 – vernisáž
06 February 2020, 18:00

ENTROTOPIA 2.0
07 February 2020, 19:44

ENTROTOPIA 2.0 – komentovaná prehliadka
27 February 2020, 17:00

Jaroslav Kyša: Poradie vĺn
10 July 2020, 13:32

Koncert Lucie Lužinskej
01 September 2020, 15:23

Otvorenie troch výstav v Koppelovej vile
01 September 2020, 15:28

koncert STROON
01 September 2020, 15:24

Andrea Bartošová: Za oknom – vernisáž
29 September 2020, 08:11

Martin Kochan: Od emócii k tvaru – vernisáž
29 September 2020, 11:01

Events search addon

Články – Elementor

 • cards
 • 4 posts
 • QUERY
  – podľa kategórie (výstava)
  – podľa dátumu (dátum postu…)
  – DESC
  + pagination

––
vie filtrovať na úrovni Term (tag/category)
nevie odlíšiť, či je už akcia ukončenánevidí dátum začiatku a konca eventunezobrazí posty s budúcim dátumom

Portfolio

Uverejnené posty (eventy) kategórie VÝSTAVA so zobrazeným filtrom na TAG

 • má columns (4)
 • nemá pagination (treba určiť počet postov na stranu
 • zobrazuje feature image a názov postu (treba zabezpečiť obr. pre každý post)
 • vie zobraziť FILTER (category/tag)
 • vie filtrovať na úrovni Term (tag/category)
 • nevie odlíšiť, či je už akcia ukončená
 • nevidí dátum začiatku a konca eventu
 • nezobrazí posty s budúcim dátumom

Post list – EAE

dokáže zobraziť eventy, ale iba podľa Post Date (asc/desc)

Event Calendar – Essential addons

 • ťahá dáta z The Events Callendar
 • nevidí posty s budúcim dátumom
 • date range
 • event category
 • max result
 •  language /slovak
 • default view (list, day, week, month)
 • events detail link

 

Event Details

Post grid- essential addons

 • zobrazí eventy
 • filtruje Category a Tag
 • má lazy load – LOAD MORE
 • nevidí začiatok a koniec akcie
 • dátum je z Postu – nie z Eventu
 • nevidí posty s budúcim dátumom

Post timeline – Essential addons for Elementor

 • zobrazí eventy
 • filtruje Category a Tag
 • má lazy load – LOAD MORE
 • nevidí začiatok a koniec akcie
 • nevidí posty s budúcim dátumom

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.