Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý sa – rovnako ako my – stará o bezpečnosť našich návštevníkov.
S finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nám boli zaslané ochranné prostriedky, aby sme pre vás vytvorili bezpečné prostredie pri návšteve našich výstav ako v Koppelovej vile, tak i v Synagóge.
Budeme sa na vás tešiť  pri nadchádzajúcich udalostiach a na výstavách!