ART LABORATÓRIUM 2020

Projekt ART LABORATORIUM, každoročne realizovaný v galérii. Jeho trinásty ročník ART LABORATORIUM 2020 bude dimenzovaný pre zabezpečenie sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším podujatiam v Galérii Jána Koniarka v Trnave a rovnako pre realizáciu tvorivých programov v mesiaci júl 2020, jarných a jesenných tvorivých dielní. V jednotlivých etapách pôjde o prípravu adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity a pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Trnava.

Vzhľadom na vymedzené ciele bude projekt zabezpečovať nasledujúce akcie:

1. Jarné prázdniny v galérii 18.2. – 21.2.2020 – workshopy počas jarných prázdnin v Trnavskom kraji.

2. Noc múzeí a galérií 16.5.2020 – podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Galéria bude mať otvorené od 13.00 do 23:00, pričom počas dňa budú prebiehať tvorivé výtvarné aktivity rôzneho zamerania a náročnosti nielen pre deti.

3. Deň detí 1.6.2020 – podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. GJK v Trnave pripraví na tvorivé dielne počas dopoludnia i popoludnia.

4. Leto v galérii s pedagógmi ZUŠ na Mozartovej uliciod 7. – 31.7.2020. GJK sa v roku 2020 rozhodla spolupracovať zo ZUŠ so sídlom na Mozartovej ulici, ktorá vyučuje žiakov vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Ide o spojenie dvoch profesionálnych platforiem, ktoré sa snažia zachovávať kultúrne hodnoty v lokálnom prostredí.
Návštevníkom sa počas 4 týždňov postupne predstavia 4 pedagógovia ZUŠ s programom, ktorý vychádza z ich pedagogického, ale aj umeleckého zamerania, nakoľko sa všetci okrem pedagogickej činnosti venujú aj autorskej tvorbe.
Postupne sa predstavia – Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy, ktorej centrom záujmu je kunsthistória a výuka dejín umenia. Týždeň s Beatou Balgavou sa bude niesť v duchu reinterpretacie umeleckých diel z dejín umenia.
Mgr. art. Katarína Horváthova – Pripková je pedagógom výtvarného odboru a absolventkou VŠVU, odbor grafika. Týždeň s Katarínou Horváthovou – Pripkovou bude zameraný na techniky a spôsoby kresby, nakoľko sa vo svojej voľnej tvorbe kresbe intenzívne venuje. Týždeň bude tiež zameraný na základné grafické techniky, najmä tlač z výšky.
Mgr. art. Miroslav Trubač je pedagógom výtvarného odboru a absolventom VŠVU, odbor socha. Týždeň s Mirom Trubačom bude zameraný na sochárske techniky, najmä na modelovanie z hliny, sadry a prácu s materiálom – kartón, Pet fľaše…
Mgr. art. Petra Sabová je pedagógom literárno-dramatického odboru a absolventkou herectva na AU v Banskej Bystrici. Týždeň s Petrou Sabovou, ktorá je aktívnou herečkou – hrá v Divadle Jána Palárika, bude zameraný na základy herectva, alternatívne divadlo s presahom do Performance a Body Art.

Tvorivé výtvarné aktivity a hry budú v GJK prebiehať počas mesiaca júl 2020 a to v dvojakej podobe:
Plánované stretnutia: tieto stretnutia sú naplánované ako pravidelné stretnutia /4 krát týždenne – od utorka do piatku/, pre ktoré bude pripravený program.
Individuálne stretnutia: v prípade záujmu usporadúvame programy aj mimo pravidelných (letné tábory). Vyžaduje prihlásenie v Galérii Jána Koniarka, v počte minimálne 5 detí, pripravíme individuálny program v čase, ktorý záujemcom vyhovuje.

Projekt Art Laboratórium 2020 umožní cieľovej skupine rozvíjať ich vedomosti, zručnosti, tvorivosť a talent, podporovať slobodu osobnosti dieťaťa prejavujúcu sa v kvalitnom sebavnímaní, sebareflexii a sebavyjadrení. V rámci interaktívnych programov budú môcť vyslovovať svoje názory, zážitky a skúsenosti, čo prispieva k rozvoju kognitívnych i nonkognitívnych stránok osobnosti a vedie k jej celistvému rozvoju obohatenia znalostí cieľovej skupiny v oblasti klasickej obrazovej kultúry /zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave/.

Vzdelávacie programy Art Laboratórium realizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave celoročne podľa záujmu škôl. 

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.