Výzva pre prihlasovanie plagátov je spustená od 11.11. 2021 do konca februára. Trienále plagátu Trnava 2022 (TPT) je jedenástym ročníkom medzinárodnej súťaže aktuálneho svetového plagátu, ktorá sa usporadúva už od […]