Autori v zbierkach GJK

Július Koller

* 1939 Piešťany
† 2007 Bratislava

Autor je považovaný za jednu z pionierskych a kľúčových osobností slovenského konceptuálneho umenia od polovice 60. rokov 20. storočia. Modeloval osobité kultúrne situácie a anti-aktivity (anti-happeningy, anti-PAINting, kultúra odpadu, kARTičky, séria U.F.O. [Univerzálne Futurologické Operácie], fiktívna Galéria Ganku atď.). Koller ako podivný UFOnaut prinášal radikálnu redukciu vizuálnych znakov a idey, hraničné polohy dematerializovaného umenia a obraznosti, zhrnuté v texte jedného telegramu: umeNIE (1970). Pre jeho tvorbu 70. a 80. rokov je však príznačná aj istá „dvojdomosť“ fungovania v predošlom režime – jednak účinkovanie na alternatívnej výtvarnej scéne a anti-artové aktivity a zároveň maľovanie pohľadnicových krajiniek do vtedajších zväzových predajní Dielo.

CV

Július Koller (28. máj 1939, Piešťany – 17. august 2007, Bratislava) žil a tvoril v Bratislave. Vyštudoval VŠVU v Bratislave (1959 – 1965). Bol zakladateľom fiktívnej galérie pre komunikáciu s vesmírom Galéria Ganku. V rokoch 1990 – 1993 bol členom združenia Nová vážnosť. V rokoch 2016 – 1917 sa uskutočnila retrospektívna výstava One Man Anti Show v MUMOK vo Viedni a Museion v Bolzane. V roku 2008 bolo v Bratislave založené neziskové združenie The Július Koller Society na archiváciu a propagáciu jeho diela. Zastúpený v zbierkach: Centre Pompidou Paris; Tate Modern London; Kontakt Viedeň; MUMOK Stiftung Ludwig Wien; Muzeum sztuki Łodź; GHMP Praha; SNG Bratislava; GMB Bratislava, TG Poprad, PGU Žilina a ďalšie zbierky.

Filip Krutek

Link

https://www.martinjanda.at/de/kuenstler/julius-koller/biografie/

Literatúra

BESKID, Vladimír – KRÁL, Jakub: SONDA 1 – příběh slovenského (post) konceptuálního umění. Praha: GHMP, 2018, 216 s., ISBN: 978-80-7010-147-6;
GRÚŇ, Daniel: Galéria Ganku. Viedeň: Schlebrügge Editor, 2014, ISBN: 978-09-5704-943-7;
HANÁKOVÁ, Petra – HRABUŠICKÝ, Aurel:  Vedecko-fantastická retrospektíva. Bratislava: SNG, 2010, 368 s., ISBN 978-80-8059-148-9;
KEMP-WELSCH, Klara: Antipolitics in Central European Art. Reticence as Dissidence Post Totalitarian Rule 1956 – 1989. London – New York: I. B. Tauris, 2014, ISBN 978-17-8076-696-6;
GRÚŇ, Daniel – RHOMBERG, Katrin – SCHÖLLHAMMER, Georg. One Man Anti-show. Köln, Wien: Walther König Verlag, MUMOK, 2016, ISBN 978-39-6098-062-9;
RHOMBERG, Kathrin (ed.): Univerzálne futurologické operácie. Július Koller im Gespräch mit Roman Ondák und Hans Ulrich Obrist. Köln: Kölnischen Kunstverein, Walther König, 2003, 250 s., ISBN 38-8375-744-6.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.