Galéria Jána Koniarka v Trnave

Autori v zbierkach GJK

Cyprián Majerník

* 1909 Veľké Kostoľany
† 1945 Praha

Tvorba Cypriána Majerníka, ktorý je priraďovaný ku pražskej vetve Generácie 1909, je metaforickým a bolestným obrazom tragickej doby 30. a 40. rokov minulého storočia (hospodárska kríza, 2. svetová vojna, vyhnanstvo a pod.) aj ťaživej osobnej situácie a podlomeného zdravia. Maliar prináša dramatický, ale nepatetický obraz, snáď pod vplyvom košickej moderny modeluje kriticko-sociálnu a expresívnu líniu moderného slovenského umenia. V jeho maľbách možno vnímať rozličné vplyvy (Chagall, Matisse, Goya, Daumier), ale dokázal ich pretaviť do vlastných príbehov a scén: počiatočné ironické etnografické scény (Svadobný sprievod, 1935; Mladucha, 1936) striedajú časté motívy z cirkusu, divadla či kaviarní (Pierot, 1936; Hudobný klaun, 1940; Diváci, 1943) až nakoniec prináša svoju emblematickú postavu Don Quijota – daumierovsky tragikomického, vychudnutého rytiera na zbedačenom rachitickom koni (1937 – 1943). Najsilnejšiu polohu na záver tvoria Majerníkove nekonečné „pochody smrti“ – utečenci, jazdci, hliadky, vyhnanci, zajatci (Španielsky motív, 1937; Vysťahovalci, 1943; Utečenci (Deportácia) 1945).

CV

CYPRIÁN  MAJERÍK (24. november 1909, Veľké Kostoľany – 4. júl 1945, Praha) žil a tvoril v Prahe. Po štúdiách v Košiciach a na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave pokračoval v štúdiu na pražskej AVU (1926 – 1931). Je zaraďovaný ku Generácií 1909, bol členom Umeleckej besedy v Prahe; v rokoch 1931 – 1932 bol na študijnom pobyte v Paríži. V júli 1945 pod vplyvom depresií spáchal samovraždu skokom z okna jeho ateliéru (od roku 2007 na dome na ulici Nad Královskou oborou 5, Praha 7 – Bubenč je pamätná tabuľa s bustou). Jeho dve verzie malieb Don Quijota boli použité na poštových známkach (1967, 2009). Ocenenia: 1991 – Rad T. G. Masaryka in memoriam; 1947 – Štátna cena in memoriam,  1942 – výročná cena Umeleckej besedy. V roku 1946 sa v pavilóne Myslbek v Prahe uskutočnila jeho prvá súborná výstava. V roku 1957 vznikla v Bratislave galéria mladých s názvom Galéria Gypriána Majerníka (1957 – 2000), neskôr obnovená v rokoch 2008 až 2016. Od roku 2007 udeľuje GJK Trnava na počesť autora Cenu „CYPRIÁNa“ v rámci medzinárodného podujatia SKÚTER. Zastúpenie v zbierkach: NG Praha, MU Olomouc, MG Brno, GVUO Ostrava, SNG Bratislava, GMB Bratislava, GJK Trnava a ďalšie.

Vlado Beskid


Literatúra

KISS-SZEMAN, Zsófia: Cyprián Majerník. Bratislava: GMB, 2009, 196 s., ISBN: 978-80-8934-015-6;

MOJŽIŠ, Juraj: Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka a iné texty. Bratislava: Fotofo, 2003, 200 s.;

ABELOVSKÝ, Ján – BAJCUROVÁ, Katarína: Výtvarná moderna Slovenska – maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949. Bratislava: Slovart, 1997, 670 s., ISBN: 80-7145-188-6;

PETERAJOVÁ, Ľudmila: Cyprián Majerník. Bratislava: Tatran, 1981, 224 s.;

ZMETÁKOVÁ, Danica: Cyprián Majerník – výber z celoživotného diela. Bratislava: Tatran pre SNG, katalóg výstavy, 1980, nepag.;

VACULÍK, Karol. 1957. Cyprián Majerník. Bratislava: SVKL, 24 s., č. X-5720350;

ŠOUREK, Karel: Cyprián Majerník. Praha: Umelecká beseda, 1946, 36 s.;

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Galéria je od 20. apríla  OTVORENÁ (vstup je povolený iba s negatívnym testom nie starším ako 7 dní)!!!
Gallery is OPEN from the 20th of April (entry only with a negative test result not older than 7 days)!!!