Autori v zbierkach GJK

Cyprián Majerník

* 1909 Veľké Kostoľany
† 1945 Praha

Tvorba Cypriána Majerníka, ktorý je priraďovaný ku pražskej vetve Generácie 1909, je metaforickým a bolestným obrazom tragickej doby 30. a 40. rokov minulého storočia (hospodárska kríza, 2. svetová vojna, vyhnanstvo a pod.) aj ťaživej osobnej situácie a podlomeného zdravia. Maliar prináša dramatický, ale nepatetický obraz, snáď pod vplyvom košickej moderny modeluje kriticko-sociálnu a expresívnu líniu moderného slovenského umenia. V jeho maľbách možno vnímať rozličné vplyvy (Chagall, Matisse, Goya, Daumier), ale dokázal ich pretaviť do vlastných príbehov a scén: počiatočné ironické etnografické scény (Svadobný sprievod, 1935; Mladucha, 1936) striedajú časté motívy z cirkusu, divadla či kaviarní (Pierot, 1936; Hudobný klaun, 1940; Diváci, 1943) až nakoniec prináša svoju emblematickú postavu Don Quijota – daumierovsky tragikomického, vychudnutého rytiera na zbedačenom rachitickom koni (1937 – 1943). Najsilnejšiu polohu na záver tvoria Majerníkove nekonečné „pochody smrti“ – utečenci, jazdci, hliadky, vyhnanci, zajatci (Španielsky motív, 1937; Vysťahovalci, 1943; Utečenci (Deportácia) 1945).

CV

CYPRIÁN  MAJERÍK (24. november 1909, Veľké Kostoľany – 4. júl 1945, Praha) žil a tvoril v Prahe. Po štúdiách v Košiciach a na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave pokračoval v štúdiu na pražskej AVU (1926 – 1931). Je zaraďovaný ku Generácií 1909, bol členom Umeleckej besedy v Prahe; v rokoch 1931 – 1932 bol na študijnom pobyte v Paríži. V júli 1945 pod vplyvom depresií spáchal samovraždu skokom z okna jeho ateliéru (od roku 2007 na dome na ulici Nad Královskou oborou 5, Praha 7 – Bubenč je pamätná tabuľa s bustou). Jeho dve verzie malieb Don Quijota boli použité na poštových známkach (1967, 2009). Ocenenia: 1991 – Rad T. G. Masaryka in memoriam; 1947 – Štátna cena in memoriam,  1942 – výročná cena Umeleckej besedy. V roku 1946 sa v pavilóne Myslbek v Prahe uskutočnila jeho prvá súborná výstava. V roku 1957 vznikla v Bratislave galéria mladých s názvom Galéria Gypriána Majerníka (1957 – 2000), neskôr obnovená v rokoch 2008 až 2016. Od roku 2007 udeľuje GJK Trnava na počesť autora Cenu „CYPRIÁNa“ v rámci medzinárodného podujatia SKÚTER. Zastúpenie v zbierkach: NG Praha, MU Olomouc, MG Brno, GVUO Ostrava, SNG Bratislava, GMB Bratislava, GJK Trnava a ďalšie.

Vlado Beskid


Literatúra

KISS-SZEMAN, Zsófia: Cyprián Majerník. Bratislava: GMB, 2009, 196 s., ISBN: 978-80-8934-015-6;

MOJŽIŠ, Juraj: Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka a iné texty. Bratislava: Fotofo, 2003, 200 s.;

ABELOVSKÝ, Ján – BAJCUROVÁ, Katarína: Výtvarná moderna Slovenska – maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949. Bratislava: Slovart, 1997, 670 s., ISBN: 80-7145-188-6;

PETERAJOVÁ, Ľudmila: Cyprián Majerník. Bratislava: Tatran, 1981, 224 s.;

ZMETÁKOVÁ, Danica: Cyprián Majerník – výber z celoživotného diela. Bratislava: Tatran pre SNG, katalóg výstavy, 1980, nepag.;

VACULÍK, Karol. 1957. Cyprián Majerník. Bratislava: SVKL, 24 s., č. X-5720350;

ŠOUREK, Karel: Cyprián Majerník. Praha: Umelecká beseda, 1946, 36 s.;

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.