PARIS GALLERY WEEKEND 2024 a slovenská účasť

02.06.2024

PARIS GALLERY WEEKEND 2024 a slovenská účasť


Kde: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríčok 3, Trnava Kedy: 5. jún (streda) 2024 o 17.00h Prednášajúci: PhDr. Vladimír Beskid (kurátor CITY CODE)

Prednáška prinesie čerstvé informácie o galerijnej praxi v súčasnom Paríži, krátky exkurz do aktuálnych výstav a preferencií ( Elworth Kelly, Brancusi, Roman Ryman, Yoan Capote, Wolfgang Laib, Sean Scully a pod.) a predstavenie výstavy 7 slovenských umelcov pod názvom CITY CODE v Olivier Waltman Gallery v rámci akcie Víkend galérií v Paríži.

Viac informácii o výstave: https://www.gjk.sk/clanok/city-code-7-sucasnych-slovenskych-umelcov

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Späť na všetky články