Vybrané diela zo zbierok GJK

Cyprián Majerník

Býčí zápas

olej, plátno, 32,2 × 69 cm, Signované vpravo dole: Majerník 39, kúpené v roku 1980, inv. č. O 208

Obraz Býčí zápas patrí do obdobia 1939 – 1944, ktoré považujeme za vyvrcholenie maliarových snažení. Vzniká pod tlakom vojnových udalostí a predovšetkým pod priamym vplyvom krvavej občianskej vojny v Španielsku (1936 – 1939). V tomto období Majerník reaguje na tieto udalosti častými námetmi násilia a vraždenia (Objatie, Vraždenie neviniatok, Býčí zápas; všetky 1936, SNG). Opakovaným motívom je aj zobrazenie scén zápasenia zo španielskej koridy (Španielsky toreador, 1936; Býčí zápas, 1937). Pozdĺžne rozvrhnutá scéna býčieho zápasu zobrazuje troch matadorov a býka na neutrálnom pieskovom pozadí arény. Ide o záverečnú fázu predstavenia, kde dvaja matadori vľavo odlákavajú červenými muletami býka a na pravom okraji stojaci toreador zapichuje do šije znaveného býka ostré banderilly. Aj v tejto noblesnej „hre na zabíjanie“ sa zračí tragika doby aj občiansky a umelecký postoj mladého maliara.

Vlado Beskid

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Literatúra

KISS-SZEMAN, Zsófia: Cyprián Majerník. Bratislava: GMB, 2009, 196 s., ISBN: 978-80-8934-015-6;

MOJŽIŠ, Juraj: Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka a iné texty. Bratislava: Fotofo, 2003, 200 s.;

ABELOVSKÝ, Ján – BAJCUROVÁ, Katarína: Výtvarná moderna Slovenska – maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949. Bratislava: Slovart, 1997, 670 s., ISBN: 80-7145-188-6;

PETERAJOVÁ, Ľudmila: Cyprián Majerník. Bratislava: Tatran, 1981, 224 s.;

ZMETÁKOVÁ, Danica: Cyprián Majerník – výber z celoživotného diela. Bratislava: Tatran pre SNG, katalóg výstavy, 1980, nepag.;

VACULÍK, Karol. 1957. Cyprián Majerník. Bratislava: SVKL, 24 s., č. X-5720350;

ŠOUREK, Karel: Cyprián Majerník. Praha: Umelecká beseda, 1946, 36 s.;

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.