Vybrané diela zo zbierok GJK

Július Koller

Otáznik

latex, papier, 36,5 x 29 cm, signované v strede dole "J.K.", kúpené zo súkromného majetku v roku 2009, inv. č. G 3492

Dielo Otáznik prináša symptomatický príklad Kollerovho konceptu umenia prerastania každodenného života a umenia, modelovania osobitých kultúrnych situácií. Elementárny znak otáznika namaľovaného bielou farbou na povrch poštovej bublinkovej obálky H18 prináša koncentrovanú formu vizuálnej komunikácie a definovanie osobitého „anti-obrazu“. Toto lakonické „nulové“ gesto poukazuje aj na Kollerovo vyrovnanie sa s jeho maliarskym školením a problematizovanie samotného média maľby. Od konca 60. rokov minulého storočia autor rozvíjal vlastný mnohovrstevný znakový systém prenosu idey a dát (texty, otáznik, vlna, sínusoida, ležatá osmička, elipsa, sieť a pod.). Otáznik sa však v priebehu desaťročí stal erbovým znakom jeho hľadania, kritického postoja a spochybňovania sveta, systému aj umenia samotného (Otáznik, 1969; Aktuálna kultúrna situácia, 1990, obe SNG Bratislava).

Filip Krutek

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Literatúra

BESKID, Vladimír – KRÁL, Jakub: SONDA 1 – příběh slovenského (post) konceptuálního umění. Praha: GHMP, 2018, 216 s., ISBN: 978-80-7010-147-6;
GRÚŇ, Daniel: Galéria Ganku. Viedeň: Schlebrügge Editor, 2014, ISBN: 978-09-5704-943-7;
HANÁKOVÁ, Petra – HRABUŠICKÝ, Aurel:  Vedecko-fantastická retrospektíva. Bratislava: SNG, 2010, 368 s., ISBN 978-80-8059-148-9;
KEMP-WELSCH, Klara: Antipolitics in Central European Art. Reticence as Dissidence Post Totalitarian Rule 1956 – 1989. London – New York: I. B. Tauris, 2014, ISBN 978-17-8076-696-6;
GRÚŇ, Daniel – RHOMBERG, Katrin – SCHÖLLHAMMER, Georg. One Man Anti-show. Köln, Wien: Walther König Verlag, MUMOK, 2016, ISBN 978-39-6098-062-9;
RHOMBERG, Kathrin (ed.): Univerzálne futurologické operácie. Július Koller im Gespräch mit Roman Ondák und Hans Ulrich Obrist. Köln: Kölnischen Kunstverein, Walther König, 2003, 250 s., ISBN 38-8375-744-6.

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.