Vybrané diela zo zbierok GJK

Roman Ondak

Osudy moderného umenia

starožitná skriňa, knihy vo formaldehyde v sklenených nádobách, 170 x 91 x 60 cm, dar autora, inv. č. P 430

Ide o ranné Ondakovo dielo z počiatočnej etapy jeho tvorby 90. rokov minulého storočia, ktoré odštartovalo jeho kariéru. V staršej vitríne je umiestnených niekoľko kultúrnych „vzoriek“ – titulov kníh z estetiky a dejín umenia, naložených vo formaldehyde.

Autor kriticky reflektuje úlohu kultúrnej pamäte, konzervovania informácií a predstavenia osudu moderného umenia v podobe archívu „mŕtvych ideí“. Podobný princíp zapustenia literatúry v sklenených medicínskych nádobách použil Ondak aj v iných prácach, napr. Zázračné dieťa (1993; PGU Žilina), či Extended Sleep (1996; Ludwig Museum Budapešť).

V priebehu 90. rokov rozvíjal túto myšlienku  skreslenej pamäte, kultúrnych vrstiev aj inštitucionálnej kritiky  v polohe „archeologických“ vzoriek prezentácie (Expozícia ZU Varšava, 1998; Múzeum/sklad NG Praha,1999; Cez očnú šošovku, Ludwig múzeum Budapešť, 2000). Ide o víťazné dielo prvej výročnej výstavy Sorosovho centrá súčasného umenia v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v GJK Trnava a práca následne bola venovaná do galerijných zbierok.

Vlado Beskid

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Literatúra

Roman Ondak: New Observations. 2018. Kőln: Walter Kőnig, 162 s.; ISBN: 978-3960983767;
Bajcurová, Katarína. 2017. Slovenské sochárstvo 1945-2015, Bratislava: Slovart, 320 s., ISBN: 9788097184711;
Roman Ondak. 2011. Kőln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 192 s., 231 repro, ISBN 978-3-86335-291-2;
RHOMBERG, Kathrin (edit.). 2005. Roman Ondak: Impressum/Imprint, Kőln: Kőlnischer Kunstverein. 224 s., ISBN: 3-88375-961-9;
BESKID, Vladimír. 2006. The Situation of Visual Culture in Post –War Slovakia In: IRWIN (edit). East Art Map – Contemporary Art and Eastern Europe, London: Afterall Books – Cambridge: MIT Press, s. 307-317; ISBN 1-84638-022-7.

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.