Vybrané diela zo zbierok GJK

Rudolf Sikora

Hrob pre Maleviča II

serigrafia, 100 x 70 cm (61,7 x 61,7 cm), signované vpravo dole: Rudolf Sikora, 1994/2001, dar autora v roku 2002, inv. č. G 3235

Serigrafie s nosným námetom krížov a hrobov predstavujú charakteristické príklady autorovho myslenia 90. rokov 20. storočia pod vplyvom post-moderných teórií a rozpadu utópií, ideológií aj teritórií tohto obdobia. Už koncom 80. rokov Sikora rozpracováva tematikou Mohýl (1988-89) s mohutnými trojuholníkmi a geometrickou krížovou mriežkou (Ukrižovaná mohyla, Zvalená mohyla).

Začiatkom 90. rokov motív rozpadu a vytriezvenia z veľkých utopických vízií pre Sikoru zosobňuje ruské avantgardné hnutie suprematistov a najmä figúra samotného Kazimíra Maleviča (Hrob suprematistov, 1991-94; Malevičov hrob, od 1994; Hrob pre Maleviča, od 1996). Išlo hlavne o monumentálne akrylové objekty z plátna a drevených platní s ústredným krížom a dekonštruktívne rozhodenými geometrickými formami v redukovanej červeno-čierno-bielej škále. Vo fotokolážovom cykle Hrob pre Maleviča autor vkladá vlastnú postavu v troch základných polohách ako isté individuálne vyrovnanie sa s všeobecnými ideami a znakmi. Po roku 2000 Sikora znovu obnovuje túto tematiku prepisom do komorných grafických listov (naše serigrafie) až po realizáciu objektu Hrob pre suprematistov na slovenskej ambasáde vo Washingtone (2001), či veľkorysý zrkadlový objekt Väzenie pre Maleviča (2004-06).

Filip Krutek

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Literatúra

BAJCUROVÁ, Katarína. 2016. Rudolf Sikora. Sám s fotografiou. Bratislava : OZ Fotofo, 312 s., ISBN: 9788085739718;
FOWKES, Maja. 2015. Green Block. Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism. Budapest – New York : Central European University Press, 308 s., ISBN: 9633860687;
MUSILOVÁ, Helena (edit.). 2006. Rudolf Sikora: Sám proti sebe. Praha : Národní galerie, 330 s. ISBN: 8070353414;
RUSINOVÁ, Zora (edit.). 2000. 20. storočie. Bratislava: SNG, 638 s., ISBN: 8080590311;
SIKOROVÁ, Eugénia. 2000. I. otvorený ateliér 1970 – Bratislava. Bratislava : SCCA, ISBN: 8089009026.

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.