Vybrané diela zo zbierok GJK

Rudolf Sikora

Hrob suprematistov

dielo z cyklu: Hrob suprematistov, serigrafia, 100 x 70 cm (60,8 x 61,5 cm), signované vpravo dole: Rudolf Sikora, 1994/2001, inv. č. G 3232

Serigrafie s nosným námetom krížov a hrobov predstavujú charakteristické príklady autorovho myslenia 90. rokov 20. storočia pod vplyvom post-moderných teórií a rozpadu utópií, ideológií aj teritórií tohto obdobia. Už koncom 80. rokov Sikora rozpracováva tematikou Mohýl (1988-89) s mohutnými trojuholníkmi a geometrickou krížovou mriežkou. (Ukrižovaná mohyla, Zvalená mohyla).

Začiatkom 90. rokov motív rozpadu a vytriezvenia z veľkých utopických vízií pre Sikoru zosobňuje ruské avantgardné hnutie suprematistov a najmä figúra samotného Kazimíra Maleviča (Hrob suprematistov, 1991-94; Malevičov hrob, od 1994; Hrob pre Maleviča, od 1996). Išlo hlavne o monumentálne akrylové objekty z plátna a drevených platní s ústredným krížom a dekonštruktívne rozhodenými geometrickými formami v redukovanej červeno-čierno-bielej škále. Vo fotokolážovom cykle Hrob pre Maleviča autor vkladá vlastnú postavu v troch základných polohách ako isté individuálne vyrovnanie sa s všeobecnými ideami a znakmi. Po roku 2000 Sikora znovu obnovuje túto tematiku prepisom do komorných grafických listov (naše serigrafie) až po realizáciu objektu Hrob pre suprematistov na slovenskej ambasáde vo Washingtone (2001), či veľkorysý zrkadlový objekt Väzenie pre Maleviča (2004-06).

Filip Krutek

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Literatúra

BAJCUROVÁ, Katarína. 2016. Rudolf Sikora. Sám s fotografiou. Bratislava : OZ Fotofo, 312 s., ISBN: 9788085739718;
FOWKES, Maja. 2015. Green Block. Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism. Budapest – New York : Central European University Press, 308 s., ISBN: 9633860687;
MUSILOVÁ, Helena (edit.). 2006. Rudolf Sikora: Sám proti sebe. Praha : Národní galerie, 330 s. ISBN: 8070353414;
RUSINOVÁ, Zora (edit.). 2000. 20. storočie. Bratislava: SNG, 638 s., ISBN: 8080590311;
SIKOROVÁ, Eugénia. 2000. I. otvorený ateliér 1970 – Bratislava. Bratislava : SCCA, ISBN: 8089009026.

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.