Jan Koniarek Gallery in Trnava

Udalosti

Komentovaná prehliadka / maľba

Komentovaná prehliadka ku končiacim výstavám za účasti autorov.

02.05.2021 16:59 – 02.05.2021 20:00
Koppelova vila –>

Komentovaná prehliadka ku končiacim výstavám za účasti autorov.

autori: Julián Filo, Adam Šakový, Margaréta Petržalová
kurátori: Filip Krutek Michal Stolárik
Externý link: https://fb.me/e/3HGmAzrkV


Pozývame Vás na komentovanú prehliadku končiacich výstav, ktorá sa uskutoční túto nedeľu 02.05.2021 o 17.00  v Koppelovej vile na Zelenom kríčku.

Výstavou *Julián Filo – Filozofia gesta* Vás prevedie jej kurátor Filip Krutek. Filo nastúpil na výtvarnú scénu v 50. rokoch ako jeden z prvých autorov primárne reagujúcich na dynamiku tzv. postindustriálnej spoločnosti. Autor vo svojej tvorbe vytvára vlastnú ikonografiu, ktorá reflektuje meniacu sa spoločnosť vtedajšej doby a nástup konzumu vizuálnych ikon.

Výstavou *Adam Šakový – Nerast* Vás prevedie jej kurátor Michal Stolárik, ale aj samotný autor Adama Šakový. Výstave Nerast dominuje monochromatický kolorit, a vizuálne ohraničenie renesančných sochárskych diel, čím nás Šakový núti uvažovať nielen o stratégiách zobrazovania a vyhodnocovania vizuálnych informácií, ale aj o vzťahu medzi živou a neživou matériou.

Výstavou *Margaréta Petržalová – Make it Nonchalant* Vás taktiež prevedie jej kurátor Michal Stolárik a jej autorka Margaréta Petržalová. Autorkin maliarsky svet je výsledkom prirodzeného spojenia vizuálneho exotizmu, nespútanej expresie a osobnej mytológie v kontraste s prežitou realitou či príbehmi z jej okolia. Koncepciu výstavy autorka postavila na dielach, ktoré vytvorila primárne počas minulého roka, pre väčšinu z nás veľmi náročného, komplikovaného a limitujúceho.