Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Beyond Lost Horizons

2. decembra 2021 @ 8:00 - 6. februára 2022 @ 17:00

výstava Beyond Lost Horizons od autora Petra Cvika

Podrobnosti

Začiatok:
2. decembra 2021 @ 8:00
Koniec:
6 februára @ 17:00
Udalosť Kategórie:
, ,

Výstavný projekt Beyond Lost Horizons predstavuje výber z aktuálnej tvorby bratislavského maliara Petra Cvika. Organická selekcia sa zameriava na diela z obdobia posledných dvoch rokov s dôrazom na hraničné situácie, v ktorých sa abstrahujúca forma prelína so záchvevmi konkrétnych výjavov.

autor: Peter Cvik

kurátor: Michal Stolárik

Ilúzia zamrznutého pohybu v neznámom priestore niekde medzi interiérom a exteriérom či krajinou a mestom. Čas je tekutý a plynie. Miestami prirodzene, inokedy akceleruje, niekde sa blíži k slow-motion až mrzne. Priamo pred našimi očami sa odohráva rozpad reality v kontinuite expresívnych gest, zatiaľ čo sledujeme, ako sa skutočnosť vynára prostredníctvom konkrétnych línií a úderných diagonál.
Výstavný projekt Beyond Lost Horizons predstavuje výber z aktuálnej tvorby bratislavského maliara Petra Cvika. Organická selekcia sa zameriava na diela z obdobia posledných dvoch rokov s dôrazom na hraničné situácie, v ktorých sa abstrahujúca forma prelína so záchvevmi konkrétnych výjavov. Akrylové maľby rozličných rozmerov, prechádzajúcich od subtílnych formátov vytvorených len niekoľkými gestickými vstupmi až k monumentálnym realizáciám bližšie odkrývajúcim autorove uvažovanie, spája záujem o maliarske stvárnenie krajiny, priestoru, času či dynamického pohybu.
Tradičné zobrazenie a vnímanie krajinomaľby sa v tvorbe Petra Cvika mení na maliarsky záznam vedomia, fikcie či snovej až surrealistickej atmosféry. Konkrétnosť výjavov ustupuje abstraktným líniám, farebným plochám a gradientom, šmuhám a cieleným chybám či maliarskym štruktúram. Zhluk tvarov a gestických vstupov vytvára ilúziu krajín, ktoré dokážeme identifikovať len na základe osobných vizuálnych skúseností. A hoci miestami autor zobrazuje konkrétne detaily (stromy či architektonické prvky), krajinu buduje skôr iluzívnymi skratkami a využitím farebnej symboliky, pričom nie je úplne jasné, či sa pozeráme na vizuálnu dekonštrukciu reality, alebo syntetickú rekonštrukciu spomienok. Na konci tak zostáva pocit akejsi hmlistej predstavy o realite za strateným horizontom.
Signifikantným prvkom vystavených diel a zároveň integrálnou súčasťou autorovej tvorby ostatných rokov, je záujem o maliarske zobrazenie pohybu. Pokiaľ dynamické gestá prítomné v spontánnych dotykoch štetca či expresívnom charaktere autorského rukopisu zdôrazňujú naliehavú efemérnosť zobrazených situácií, sú to práve rozličné svetelné odlesky či poletujúce častice vo vzduchových výroch, ktoré pomáhajú k dynamizácií statického média. Cvik ich zároveň vkladá do prvého maliarskeho plánu, čím neraz naruší perspektívny priehľad do neznámych prostredí. Relatívnu rýchlosť pohybu, ktorá pripomína pohľad do krajiny cez okno idúceho vlaku, autor ohraničuje organickými maliarskymi rámami pomáhajúcimi pri stabilizácií inak dostatočne dynamických situácií.
Kompaktný výstavný projekt zobrazuje reprezentatívnu ukážku autorovho aktuálneho uvažovania o možnostiach maľby. Relatívne krátky časový rozptyl medzi vybranými dielami zároveň komunikuje viditeľný vývoj, ale aj kontinuitu v Cvikovom umeleckom programe. V neposlednom rade je projekt fyzickými stelesnení úprimnej radosti z maľby, ktorá úspešne komunikuje ilúziu pohybu, priestoru a času.

Michal Stolárik

Tlačová správa Stiahnuť