Stále expozície

Galéria portrétov

Prehľad portrétneho žánru od 18. do 21. storočia zo zbierkového fondu GJK Trnava.

Pôvodná koncepcia výstavy bola zrušená ku dňu 16.8.2015 a následne (január 2016 – jún 2018) bola neodborne preinštalovaná bývalým riaditeľom akad. arch. Róbertom Němečkom.

Od 13. 9. 2018 sprístupnená pôvodná koncepcia PhDr. Vladimíra Beskida.

Stála expozícia sa nachádza vo vstupnom schodiskovom priestore Kopplovej vily a umocňuje jej osobitú reprezentatívnu podobu na drevenom obklade.

Expozícia ponúka edukatívny prehľad vývoja portrétneho žánru od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia, jedného z klasických žánrov európskej obrazovej kultúry. Zároveň v skratke presvedčivo ukazuje výrazný posun maliarskeho výtvarného jazyka počas uplynulých storočí – ide o vytvorenie charakteristickej podoby nielen samotných portrétovaných, ale aj obdobia, v ktorom boli vytvorené (spôsob posadenia modelu, dobový odev, mocenské postavenie, symboly a atribúty, maliarsky rukopis, forma rámovania a pod.) Štrnásť diel tak predstavuje kolekciu najkvalitnejších podobizní zo zbierkového fondu trnavskej galérie ( s jedinou zápožičkou zo zbierok Nitrianskej galérie v Nitre). V ďalšej rovine sa expozícia sústreďuje predovšetkým na autorov, ktorí pôsobili v trnavskom regióne, alebo odtiaľ pochádzali (Jozef Zanussi, Jozef Balogh, Štefan Polkoráb, Jozef Šturdík, Jozef Trepáč, Peter Rónai).

Od reprezentačnej podobizne s dôrazom na spoločenské postavenie a majetok sa expozícia uberá k prezentačným spodobeniam s väčšou štylizáciou, uvoľneným rukopisom a psychologickým nábojom. Galériu príznačne otvára majestátny barokový portrét cisára Jozefa II. (1785) s atribútmi mocnára od trnavského mešťana a maliara Jozefa Zanussiho (1738-1818). Vstup fotografie v polovici 19. storočia ráznym spôsobom zmenil podobu a postavenie portrétu vo výtvarnom svete. Preto posledným v zostave diel nie je maliarsky portrét, ale digitálna tlač s pohyblivým obrazom videa a softvérovým morfingom. Kolekciu tak symbolicky uzatvára manipulovaný autoportrét Petra Rónaia (1953) zo série Mixed Memory (2007) so vstavaným videom na čele, kde beží AutoReverse (1996) – morfing fotografií jeho podoby v priebehu desaťročí.

Vladimír Beskid