Miesta

Koppelova vila


Zelený kríčok 3, 917 01 Trnava, Slovenská republika
e-mail | telefón | webstránka | google mapa
Výber projektov:

do 15.03.2020 17:00
Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY KVET
Vladimír Beskid
do 12.03.2020 19:00
Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY KVET – komentovaná prehliadka
Vladimír Beskid
do 30.01.2020 20:00
Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY KVET – vernisáž
Vladimír Beskid
do 19.01.2020 17:00
Akvizície 2019
Filip Krutek
do 30.08.2020 17:00
Alexander Salontay: Zásielka

do 17.09.2020 19:00
Otvorenie troch výstav v Koppelovej vile
Vladimír Beskid, Michal Stolárik
do 17.09.2020 20:00
Andrea Bartošová: Za oknom – vernisáž

do 17.09.2020 20:00
Martin Kochan: Od emócii k tvaru – vernisáž
Vladimír Beskid
do 13.12.2020 18:00
ANTROPORARY
Michal Stolárik
do 07.10.2020 19:00
ANTROPORARY – komentovaná prehliadka
Vladimír Beskid
do 04.07.2021 18:00
FIGURATIV IMPERATÍV
Vladimír Beskid, Jan Kudrna
do 19.01.2020 17:00
Ivan Csudai: V zrkadle maľby
Vladimír Beskid
do 31.12.2021 00:00
Galéria portrétov
Vladimír Beskid
do 04.06.2020 20:00
Alexander Salontay: Zásielka – Vernisáž
Filip Krutek
do 07.11.2020 20:00
Ivan Csudai: V zrkadle maľby – Vernisáž
Vladimír Beskid
do 02.05.2021 18:00
Julián Filo – Filozofia gesta
Filip Krutek
do 02.05.2021 19:00
Komentovaná prehliadka ku končiacim výstavám
Filip Krutek, Michal Stolárik
do 15.05.2021 21:00
Noc múzeí a galérií 2021

do 03.10.2021 18:00
Talking Hands
Michal Stolárik
do 30.07.2021 11:30
Leto v galérii 2021

do 04.07.2021 17:00
Krízy koexistencií
Patrik Krajčovič
do 28.08.2021 00:00
Powered by Power
Filip Krutek
do 22.08.2021 15:00
Nedeľné augustové tvorenie

do 15.07.2021 20:00
Otvorenie výstav Talking Hands, Apple a Powered by Power
Filip Krutek, Michal Stolárik
do 26.08.2021 19:00
Komentovaná prehliadka k výstavám APPLE a POWERED BY POWER
Filip Krutek
do 31.12.2022 08:08
Obraz Trnavy v čase 1920 – 2020
Vladimír Beskid
do 10.10.2021 23:59
Poruchové kraje a divné sny
Vladimír Beskid
do 28.09.2021 20:00
Komentovaná prehliadka k výstavám Talking hands a Poruchové kraje a divné sny

do 21.11.2021 00:00
Spiace idey
Annamária Juhásová
do 21.10.2021 23:59
Tanec línií a farieb
Vladimír Beskid
do 09.11.2021 20:00
Nebojsa Beuysa!

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.