Miesta

Oravská galériagoogle mapa
Výber projektov:

do 03.10.2021 23:59
Ján Koniarek – sochár moderny
Filip Krutek
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.