Miesta

Poľský inštitút v Bratislave


Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava
telefón | webstránka | google mapa
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.