OPENCALL SPUSTENÝ!

Výzva pre prihlasovanie plagátov je spustená od 11.11. 2021 do konca februára.

Trienále plagátu Trnava 2022 (TPT) je jedenástym ročníkom medzinárodnej súťaže aktuálneho svetového plagátu, ktorá sa usporadúva už od roku 1991. Súťaž je spojená s výstavou finalistov a inými sprievodnými akciami. TPT je vysoko uznávané a rešpektované podujatie, ktoré je zároveň najväčšie svojho druhu na Slovensku a vďaka svojmu dôrazu na kvalitné obsadenie medzinárodnej poroty a budovanie vzťahov s významnými svetovými dizajnérmi má významné ohlasy aj v zahraničí.

Jedenásty ročník TPT pokračuje v tradícii po štyroch rokoch, keďže jeho organizáciu sťažila šíriaca sa pandémia a k jeho oficiálnym organizátorom sa ku Galérii Jána Koniarka v Trnave v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trnavského samosprávneho kraja pripojilo aj Slovenské centrum dizajnu v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.  

Súťaž je určená výtvarníkom profesionálom, ale aj študentom výtvarných odborov vysokých škôl. Tvorcovia môžu svoje plagáty prihlásiť rovno do troch kategórií, pričom každá z nich bude hodnotená samostatne.

Súťažné kategórie pre rok 2022:

 1. profesionáli
 2. študenti
 3. „kontakt“ – tematická kategória, ktorá zdôrazňuje potrebu kontaktu predovšetkým v období šíriacej sa pandémie.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách – v prvom kole účastníci prihlásia svoje súťažné plagáty pomocou registračného formulára, z ktorých následne porota vyberie finalistov. Postupujúce plagáty tvorcovia zašlú fyzicky do na kontaktnú adresu galérie, pričom z nich následne porotcovia vyberú víťazné diela.

Prihlásené plagáty bude posudzovať päťčlenná medzinárodná porota zložená z renomovaných odborníkov v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Porotu pre jedenásty ročník tvorí Lex Drewinski (Poľsko), Li Xu (Čína), Marcel Benčík (Slovensko), Rikke Hansen (Nórsko) a Vasyl Kosiv (Ukrajina).

Ceny pre Trienále plagátu Trnava 2022:

 • v kategórii A – profesionáli:
  • 1.cena – GRAND PRIX (spojená s odmenou 3000,- Eur)
  • 2. cena – v kategórii voľná téma
  • 2. cena – v kategórii kultúrny plagát
 • v kategórii B – študenti:
  • 1. cena – Cena rektora VŠVU (spojená s odmenou 700,- EUR)
  • 2. cena – v kategórii voľná téma
  • 2. cena – v kategórii kultúrny plagát
 • ďalšie ceny
  • Master´s Eye Award – pre medzinárodne uznávanú osobnosť
  • Ico-D Excellence Award
  • Slovak Design Center Award – cena určená pre medzinárodného dizajnéra
  • Trnava Self-governing Region Chairman Award – cena určená pre najlepšieho dizajnéra z Európskej únie
  • Trnava City Mayor Award – cena určená pre najlepšieho slovenského dizajnéra