Iveta Horváthová
kustód
služba pri výstavách - Koppelova vila
e-mail / telefón