Mgr. Katarína Ševčíková
galerijný pedagóg
e-mail / telefón