Ing. Michaela Križanová
kustód
služba pri výstavách - Synagóga
e-mail / telefón