Mgr. Patrik Krajčovič
kustód
historik umenia
e-mail / telefón


Výber projektov realizovaných pre GJK:
/