PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK
kurátor
e-mail / telefón


Výber projektov realizovaných pre GJK:
/
/
/
/
/
/
/
/


Narodený v roku 1962.
V rokoch 1981-1985 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení.
V roku 1988 absolvoval rigorózne skúšky na FFUK Bratislava. Žije a pracuje v Trnave a Bratislave.


Odborná (riadiaca) prax:

od 2019 Galéria Jána Koniarka – riaditeľ galérie
2014 – 2015 K13 Košické kultúrne centrá – programový riaditeľ
2013 – umelecký riaditeľ
2011 – 2013 Európske hlavné mesto kultúry Košice
2005 – 2011 Galéria Jána Koniarka Trnava – riaditeľ galérie
1993 – 2001 Múzeum Vojtecha Löfflera Košice – kurátor, dramaturg
1994 – 1999 Východoslovenské múzeum Košice – historik umenia, kustód zbierok
1990 – 1992 Štátne reštaurátorské ateliéry Bratislava – riaditeľ pracoviska Košice
1986 – 1989 Tatranská galéria Poprad – historik umenia, šéfkurátor

Pripravil scenár a realizoval štyri stále expozície zo zbierkových fondov inštitúcií: Klenoty domova – klasické slovenské umenie 20. storočia (GJK Trnava, 2007); Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva (GJK 2007); Galéria portrétov – prehľad portrétneho žánru od 18. do 21. storočia (GJK Trnava 2010, reinštalácia 2019); Pre-opening, Múzeum mladého umenia AMoYA, Colorado-Mansfeld palác Praha (2011)..

Členstvo v odborných organizáciách:

2012 – 13 – člen tímu kongresu AICA Košice – Bratislava, v rámci EHMK Košice 2013
od 1999 – člen medzinárodnej organizácie AICA (slovenská sekcia);
1995 – 98 – člen medzinárodnej organizácie múzeí a galérií ICOM
1990 – 97 – člen Asociácie teoretikov a historikov umenia Slovenskej výtvarnej únie

Pedagogické pôsobenie:

2003 – 2009 – pedagóg Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
2003 – 2005 – výskumný pracovník Inštitútu vedy a výskumu na VŠVU Bratislava
1998 – 2002 – pedagóg Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU Košice

Študijné pobyty:

2012 – Japonsko (Tokyo, Osaka), EU-Japan Fest Tokyo
2008 – Poľsko (Varšava, Poznaň, Gdaňsk), Inštitút A. Mickiewicza Varšava
2005 – Francúzsko (FRAC du Est – FRAC Dijon, Metz, Reims), Ministerstvo kultúry Francúzska Paríž
1997 – Švajčiarsko (Zürich, Basel), Kulturstiftung Pro Helvetia Ost-West Zürich

VÝSTAVY (kurátorstvo):

Od roku 1987 kurátorsky pripravil viac ako 80 individuálnych výstav domácich a zahraničných výtvarníkov, predovšetkým v Bratislave, Košiciach, Trnave, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline, Liptovskom Mikuláši a v zahraničí: Berlín, Mníchov, Viedeň, Londýn, New York, Moskva, Praha, Brno, Ostrava, Budapešť, Miskolc, Oradea, Kraków, Wroclaw a pod.

Najvýraznejšie výstavy a projekty:

– SIGNAL- Slovak (Post)conceptuart Art, Ludwig museum Budapešť 2019
– CRITICON (kritická maľba dnes), MLV Košice 2018
– OBJEKTívne, Kunsthalle Bratislava 2018-19
– SONDA 1 – príbeh slovenského (post)konceptuálneho umenia, GHMP Praha 2018
– BAKELIT – Contemporary Slovak Art, HOM – Miskolci galéria MIskolc 2018
– TATR(o)MAN – súčasné slovenské umenie, Galérie Českých center, Praha 2016
– Košické metro – zastávka Liptov (mladá košická scéna); LGPMB Liptovský Mikuláš 2018
– Núdzový východ – súčasné slovenské umenie, Rooster Gallery Vilnius 2017
– Jiří Georg Dokoupil: Oxymoron, Danubiana – Meulensteen Museum Bratislava 2017
– Marek Kvetan/Michal Černušák, Schemnitz Gallery Banská Štiavnica 2017
– Adam Szentpétery: Geometrické kódy, TG Poprad 2017
– Ko-shické metro, Galéria E. Filly Ústí nad Labem 2017
– Reversed/Okrenuto, Múzeum súčasného umenia Nový Sad 2016
– Pod povrchom (Ján Zelinka/ Simona Štulerová), Galéria SI Budapešť 2016
– 6. Moskovské bienále, Galéria Belajevo, Moskva 2015
– Soft Codes – konceptuálne tendencie na Slovensku, Múzeum súčasného umenia Wroclaw 2015
– Trienále súčasného obrazu, Kunsthalle/hala umenia Košice 2013
– ObraSKov – súčasná slovenská maľba, Wannieck Gallery Brno 2011, TG Poprad 2012
– Ilona Németh: Dilema, Mücsarnok Budapešť ; VSG Košice 2012; Dom umenia Brno 2012
– Transformácia identity 89-09, Dom umenia Brno, MUSA Wien 2009
– Skúter II – bienále mladého umenia, GJK Trnava 2009; TG Poprad 2009
– Trienále súčasného umenia ITCA, Národná galéria Praha 2008
– Mária Bartuszová: Negative Volumes, Galerie Ruediger Schoettle Mníchov 2008
– The Most Curatorial Biennial of the Universe, Apexart, New York 2007
– Fremdkörper (Alien Body), GJK Trnava 2005, Künstlerhaus Bethanien Berlín 2006
– Supernova (súčasné britské umenie), spolupráca za GJK, GJK Trnava 2006
– Mária Bartuszová: Cesta k organickej plastike, Slovenská národná galéria Bratislava 2005, ŠG Banská Bystrica 2006, VSG Košice 2006
– Vzdialené podobnosti (niečo lepšie ako kozmetika), Veletržný palác, Národná galéria Praha 1999 – Koniec minulého storočia (Artotéka 90. rokov), Štátna galéria Banská Bystrica 2001
– Public District (spolukurátor), projekt public artu, Ústí nad Labem 1999
– Medzinárodné výtvarné sympózium Laboratórium I Prešov 1992, II Poprad-Vysoké Tatry 1994, III Košice 1996, IV Vyšné Ružbachy 1998
– Geometria viva, Dom umenia Bratislava 1993

Publikácie, autorstvo kapitol (výber):

– Beskid, V.: Sonda 1 – projektové myšlení a radikální gestá, In: SONDA 1 – příběh slovenského (post)konceptuálního umění, katalóg Praha:GHMP, 2018, s. 9- 31, ISBN: 978-80-7010-147-6
– Beskid, V.: Mild Narration about Soft Codes, Muzeum wspolczesnosti Wroclaw 2015, s. 37- 60, katalóg výstavy Soft Codes; ISBN: 978-83-63350-17-8
– Beskid, V.: The Situation of Visual Culture in Post-War Slovakia, In: IRWIN (edit.): EAST ART MAP – Contemporary Art and Eastern Europe, s. 307-17, Afterall Books and The MIT Press Cambridge 2006. ISBN: 1-846380-05-7
– Beskid, V: Zwischen(t)raum – Changes and Challenges in the Slovak Version, In: Framing of Art, s. 27- 50, FUUD Ústí nad Labem 2007, ISBN: 80-7044-0730-3
– Beskid, V.: Mária Bartuszová, In: Documenta Magazine No1, Modernity?, s. 180-185, Documenta Kassel a Taschen Kolín 2007, ISBN: 978-3-8228-1532-8
– Beskid, V: The Cells and Eggshells of Mária Bartuszová, In: Promises of the Past (A Discontinuous History of Art in Former Eastern Europe), s. 52-55,Centre Pompidou Paríž 2010, ISBN: 978-3-03764-099-9
– Beskid, V.: Neokonceptuálne a postkonceptuálne smerovania v 90. rokoch, In: Rusinová, Z. a kol.: Umenie 20. storočia na Slovensku (dejiny slovenského výtvarného umenia), SNG Bratislava 2000, ISBN: 80-8059-031-1

Okrem odborných monografií publikoval takmer 60 odborných štúdií a článkov v domácich a zahraničných časopisoch (Flash Art CZ/SK, Balkón, Profil, Ateliér, DART, Umělec, Jazdec a pod.), edične a textovo zostavil vyše 30 katalógov výstav.

Členstvo v odborných komisiách, porotách a pod. (výber):

2017 a 2019 – člen medzinárodnej poroty súťaže Exit, UJEP Ústí nad Labem
2011 – 2019 – člen Umeleckej rady Fakulty výtvarných umení VUT Brno
2013 – 2015 – člen komisie Pro Slovakia na MK SR Bratislava
2012 – 2015 – člen grantovej komisie MK SR pre EHMK Košice 2013
2007 – 2008 – člen medzinárodnej poroty Ceny 333 Národnej galérie Praha
2002 – 2004 – člen medzinárodnej poroty Ceny J. Chalupeckého v Prahe
2001 – člen komisie Ceny Oskara Čepána, SCCA Bratislava
2001 – 2004 – člen nákupnej komisie ŠG Banská Bystrica
2000 – 2002 – člen výjazdovej skupiny pre umenie Akreditačnej komisie MŠ SR
2000 – 2003 – člen Umeleckej rady VŠVU Bratislava
1999 – 2002 – člen Umeleckej a vedeckej rady Fakulty umení TU KOšice
1999 – 2003 – člen nákupnej komisie pre moderné a súčasné umenia v SNG Bratislava
1999 – 2002 – člen Komisie galérií a múzeí štátneho fondu Pro Slovakia MK SR
1996 – 1999 – člen odbornej poroty 14. trienále slovenskej grafiky Banská Bystrica
1996 – člen medzinárodnej poroty 18. bienále maďarskej grafiky Miskolc
1999 – 2002 – člen Správnej rady SCCA Bratislava
1996 – 1998 – člen komisie Mladý umelec roka, Foundation for Civil Society Bratislava