Zuzana Dohnalová
zástupkyňa riaditeľa GJK
PR, správa webu, fotograf
e-mail / telefón