Julius Koller : Otáznik

latex, papier, 36,5 x 29 cm, signované v strede dole „J.K.“, kúpené zo súkromného majetku v roku 2009, inv. č. G 3492

Dielo Otáznik prináša symptomatický príklad Kollerovho konceptu umenia prerastania každodenného života a umenia, modelovania osobitých kultúrnych situácií. Elementárny znak otáznika namaľovaného bielou farbou na povrch poštovej bublinkovej obálky H18 prináša koncentrovanú formu vizuálnej komunikácie a definovanie osobitého „anti-obrazu“. Toto lakonické „nulové“ gesto poukazuje aj na Kollerovo vyrovnanie sa s jeho maliarskym školením a problematizovanie samotného média maľby. Od konca 60. rokov minulého storočia autor rozvíjal vlastný mnohovrstevný znakový systém prenosu idey a dát (texty, otáznik, vlna, sínusoida, ležatá osmička, elipsa, sieť a pod.). Otáznik sa však v priebehu desaťročí stal erbovým znakom jeho hľadania, kritického postoja a spochybňovania sveta, systému aj umenia samotného (Otáznik, 1969; Aktuálna kultúrna situácia, 1990, obe SNG Bratislava).

Filip Krutek