Jana Geržová – Pamäť miesta

15.00

Podtitul: Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995-2000

Vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave, 2018
Text © Jana Geržová 2018
ISBN 987-80-85132-81-6

Na sklade

Kategórie:

Popis

Galéria Jána Koniarka v Trnave vydala v r. 2018 publikáciu s názvom Pamäť miesta
Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000.

Text © Jana Geržová 2018
Dizajn © dr.bencik (Marcel Benčík) 2018

Recenzenti
PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.
PhDr. Peter Salner, DrSc.

Slávnostné uvedenie novej publikácie
14. február (štvrtok) 2019 o 17:00 hod.

V knihe, ktorá mapuje výstavné aktivity v Synagóge – Centre súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000, sa opakovane – ako jedno z kľúčových – objavuje slovo pamäť. Jej najhlbšie zasunutá stopa sa vzťahuje na duchovný život židovskej obce až do vypuknutia druhej svetovej vojny, v dôsledku ktorej zostal tento sakrálny priestor po holokauste opustený a takmer polstoročie vymazaný z kultúrnych dejín Slovenska. Napriek týmto okolnostiam sa duchovný rozmer synagógy nestratil a dodnes spoluvytvára magickú atmosféru miesta. Po roku 1994, keď sa budova po čiastočnej rekonštrukcii otvorila pre širšiu kultúrnu verejnosť, inštalácie vytvorené in situ vstúpili do dialógu s minulosťou, a hoci sa nestali fyzickou súčasťou stavby, zapísali sa do jej pamäti ako významom nasýtené symbolické udalosti, prostredníctvom ktorých môžeme ex post znovu premýšľať celý komplex odkazov, na ktoré nás navádzajú.

Texty interpretujúce inštalácie konkrétnych autoriek a autorov boli napísané v rovnakom čase ako vznikali samotné diela. Odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav. Pre potreby publikácie prešli len minimálnou úpravou. Úvodná štúdia je písaná z pozície súčasnosti a je pokusom zaradiť diela, ktoré vstúpili do dejín umenia na Slovensku ako modelové príklady úspešných miestne špecifických inštalácií, do širších súvislostí s dôrazom na analýzu doby, ale aj myšlienkového zázemia, z ktorého diela a ich interpretácie vyrastali.