Prehľad akcií

prebiehajúce akcie
do 02.05.2021 18:00, Nové krídlo Koppelovej vily
VýstavaAdam Šakový – Nerast
(maľba)

do 02.05.2021 18:00, Koppelova vila
VýstavaJulián Filo – Filozofia gesta
(grafika a maľba)

do 02.05.2021 19:00, Nové krídlo Koppelovej vily
VýstavaMargaréta Petržalová – Make it nonchalant
(inštalácia, kresba, maľba, a objekt)

do 23.05.2021 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
VýstavaAlexander Salontay: Zásielka II
(maľba)

do 31.12.2021 00:00, Koppelova vila
Stála expozíciaGaléria portrétov
(fotografia a maľba)

budúce akcie
od 13.05.2021 18:00, Koppelova vila
VýstavaFIGURATÍV IMPERATÍV
(maľba)

Vzdelávacie aktivity

ART LABORATÓRIUM 2020

Vzdelávacie programy Art Laboratórium realizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave celoročne podľa záujmu škôl.

Jarné prázdniny v galérii

Tvorivé aktivity vhodné pre vekovú kategóriu od 5 rokov počas jarných prázdnin 2020 v Trnavskom kraji.

Leto v galérii

Deťom sa počas 4 týždňov postupne budú venovať 4 pedagógovia ZUŠ.

V priestoroch Koppelovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave, sa pravidelne uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám podľa záujmu materských a základných škôl. Pri realizácii svojich edukačných aktivít galéria úzko spolupracuje s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity a pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Trnava.

Sprievodné výklady k aktuálnym výstavám a tvorivé dielne sú organizované len pre skupiny. Účasť a počet osôb je nutné oznámiť telefonicky, e-mailom alebo osobne najmenej 3 dni vopred.

Vstupné (min. 5 osôb) je 1 € /osoba.

Periodické akcie

Trienále plagátu Trnava

Od roku 1991 súťaž TPT a jej sprievodné akcie sledujú aktuálne trendy a históriu plagátu a pridružených vizuálnych disciplín.

Skúter

Skúter – 1. bienále mladého slovenského umenia je reprezentatívna prehliadka nastupujúcej generácie umelcov do 35 rokov.

Archív akcií

  • Všetky
  • Komentovaná prehliadka
  • Koncert
  • Premietanie
  • Stála expozícia
  • Vernisáž
  • Výstava
Galéria bude od 20. apríla  OTVORENÁ!!!
Gallery will be OPEN from the 20th of April!!!