Prehľad akcií

prebiehajúce akcie
do 04.07.2021 17:00, Synagóga - Centrum súčasného umenia
VýstavaONE TABLE a Nájdené v zápisníku
(inštalácia a maľba)

do 04.07.2021 17:00, Koppelova vila
VýstavaKrízy koexistencií
(fotografia)

do 04.07.2021 18:00, Synagóga - Centrum súčasného umenia
VýstavaŠtefan Belohradský: Sochár – konštruktér
(objekt, plastika, sculpture, a socha)

do 04.07.2021 18:00, Koppelova vila
VýstavaFIGURATIV IMPERATÍV
(maľba)

do 31.12.2021 00:00, Koppelova vila
Stála expozíciaGaléria portrétov
(fotografia a maľba)

budúce akcie
od 15.07.2021 18:00,
VýstavaTalking Hands
(fotografia, inštalácia, maľba, a objekt)

Vzdelávacie aktivity

ART LABORATÓRIUM 2020

Vzdelávacie programy Art Laboratórium realizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave celoročne podľa záujmu škôl.

Jarné prázdniny v galérii

Tvorivé aktivity vhodné pre vekovú kategóriu od 5 rokov počas jarných prázdnin 2020 v Trnavskom kraji.

Leto v galérii

Deťom sa počas 4 týždňov postupne budú venovať 4 pedagógovia ZUŠ.

V priestoroch Koppelovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave, sa pravidelne uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám podľa záujmu materských a základných škôl. Pri realizácii svojich edukačných aktivít galéria úzko spolupracuje s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity a pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Trnava.

Sprievodné výklady k aktuálnym výstavám a tvorivé dielne sú organizované len pre skupiny. Účasť a počet osôb je nutné oznámiť telefonicky, e-mailom alebo osobne najmenej 3 dni vopred.

Vstupné (min. 5 osôb) je 1 € /osoba.

Periodické akcie

Trienále plagátu Trnava

Od roku 1991 súťaž TPT a jej sprievodné akcie sledujú aktuálne trendy a históriu plagátu a pridružených vizuálnych disciplín.

Skúter

Skúter – 1. bienále mladého slovenského umenia je reprezentatívna prehliadka nastupujúcej generácie umelcov do 35 rokov.

Archív akcií

  • Všetky
  • Exhibition
  • Komentovaná prehliadka
  • Koncert
  • Premietanie
  • Stála expozícia
  • Vernisáž
  • Výstava
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali najmä vchod od Františkánskej ulice.