Prehľad akcií

prebiehajúce akcie
do 30.07.2021 11:30, Koppelova vila
Tvorivé dielneLeto v galérií 2021


do 31.08.2021 00:00, Koppelova vila
VýstavaPowered by Power


do 31.08.2021 00:00,
VýstavaApple


do 05.09.2021 00:00, Synagóga - Centrum súčasného umenia
VýstavaMilan MIKULA: Disociácia


do 03.10.2021 18:00, Koppelova vila
VýstavaTalking Hands
(fotografia, inštalácia, maľba, a objekt)

do 31.12.2021 00:00, Koppelova vila
Stála expozíciaGaléria portrétov
(fotografia a maľba)

budúce akcie
od 08.08.2021 15:00, Koppelova vila
Nedeľné augustové tvorenie


Vzdelávacie aktivity

ART LABORATÓRIUM 2020

Vzdelávacie programy Art Laboratórium realizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave celoročne podľa záujmu škôl.

Jarné prázdniny v galérii

Tvorivé aktivity vhodné pre vekovú kategóriu od 5 rokov počas jarných prázdnin 2020 v Trnavskom kraji.

Leto v galérii

Deťom sa počas 4 týždňov postupne budú venovať 4 pedagógovia ZUŠ.

V priestoroch Koppelovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave, sa pravidelne uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám podľa záujmu materských a základných škôl. Pri realizácii svojich edukačných aktivít galéria úzko spolupracuje s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity a pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Trnava.

Sprievodné výklady k aktuálnym výstavám a tvorivé dielne sú organizované len pre skupiny. Účasť a počet osôb je nutné oznámiť telefonicky, e-mailom alebo osobne najmenej 3 dni vopred.

Vstupné (min. 5 osôb) je 1 € /osoba.

Periodické akcie

Trienále plagátu Trnava

Od roku 1991 súťaž TPT a jej sprievodné akcie sledujú aktuálne trendy a históriu plagátu a pridružených vizuálnych disciplín.

Skúter

Skúter – 1. bienále mladého slovenského umenia je reprezentatívna prehliadka nastupujúcej generácie umelcov do 35 rokov.

Archív akcií

  • Všetky
  • Exhibition
  • Komentovaná prehliadka
  • Koncert
  • Premietanie
  • Stála expozícia
  • Tvorivé dielne
  • Vernisáž
  • Výstava
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.