Riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave PhDr. Vladimír Beskid

PhDr. Vladimír Beskid

Riaditeľ

Narodený v roku 1962. V rokoch 1981-1985 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení. V roku 1988 absolvoval rigorózne skúšky na FFUK Bratislava. Žije a pracuje v Trnave a Bratislave.