Prejsť na menu | Prejsť na obsahVýtvarno-enviromentálny kurz

Tvorivý workshop pre deti

vytvarno-enviromentalny_kurz-v

 

Kurz sa teší veľkému záujmu detí

Čo sa deje s nami a s našou prírodou?

Kurz výtvarnej a environmentálnej výchovy

Milé deti a rodičia,
Pozývame všetky deti, ktoré majú od 8 do 10 rokov, aby sa zúčastnili nášho kurzu kreslenia, maľovania, aj práce s rôznymi výtvarnými i nevýtvarnými materiálmi do Galérie Jána Koniarka (GJK). Tu sa budeme stretávať 2 x do mesiaca popoludní, aby sme sa porozprávali o našej prírode o tom, čo ju trápi, o tom čo nás deti i dospelých trápi a potom sme to všetko spoločne vykreslili a vymaľovali a vystavili.
Ak teda rád maľuješ, kreslíš, modeluješ a chceš sa s nami stretávať v Galérii 2 x do mesiaca, môžeš poprosiť niekoho s tvojich blízkych dospelých, aby ťa do nášho kurzu prihlásili- pozri Kontakt
No, a aby to bolo trošku jasnejšie tu sú nejaké detaily:

Obdobie: od februára do júna 2008
Podoba kurzu:
kurz sa bude skladať z jednotlivých tvorivých dielní
Frekvencia:
1 tvorivá dielňa každý druhý týždeň (2x do mesiaca)
Miesto konania: Galéria J. Koniarka, zelený kríček 3, Trnava
Vedúci kurzu: Mgr. Michaela Guillaume
Obsah kurzu: 10 environmentálnych tém, ktoré budú spracované teoreticky i prakticky v 10 tvorivých dielňach

Čo sa bude diať na tvorivej dielni:
Každá tvorivá dielňa bude mať teoreticko-diskusný blok (cca1 hodina). S deťmi sa porozprávame o jednej z tém (Strom a Les, Voda je život, Vzduch, smog a ozónová diera, Zdravé deti a spolupatričnosť, Naše ohrozené zvieratá, Energia, Poklady Zeme, Nápady a odpady, Naša ekologická domácnosť, Nikto to za nás nespraví). O spomínaných problémoch budeme diskutovať, deti vyjadria svoje názory, skúsia si na vlastnej koži ako by riešili nejaký problém týkajúci sa danej témy... V druhej časti (cca 1 hodina) sa bude daná téma spracovávať výtvarne s použitím zaujímavých a inovatívnych výtvarných postupov a techník. V poslednej časti (cca 20 minút) bude spoločná prezentácia vytvorených prác a vzájomné vyhodnotenie.

Kontakt:

 • Dieťa možno prihlásiť zaslaním sms (s textom prihlasujem svoje dieťa do kurzu, meno a priezvisko dieťaťa, vek, tel.č. alebo email) na číslo: 0907 738784
 • Emailom na adresu: mika369@gmail.com, zanechať treba tie isté údaje
 • Priamo v galérii, počas úradných hodín, zanechať treba tie isté údaje


Odpoveď o potvrdení prihlášky, spolu s dátumom stretnutia dostanete na Vami udaný kontakt do konca januára.


Poznámka:
Vedúca kurzu Mgr. Michaela Guillaume, pôsobí ako vysoškolský pedagóg na katedre pedagogiky výtvarného umenia na Trnavskej univerzite. Vyštudovala pedagogický odbor v aprobácii prírodopis- výtvarná výchova. Posledných 6 rokov sa, v rámci dizertačnej práce, venuje výskumu možností rozvíjania environmentálneho myslenia prostredníctvom tvorivých dielní z výtvarného umenia na I. stupni ZŠ.
 

vytvarno-enviromentalny_kurz-01v

 

Výtvory detí

Čo sa deje s nami a s našou prírodou?
 
Pre deti I. stupňa ZŠ, 3.-4.ročník
 
Obdobie:
od februára do júna 2008
Podoba kurzu: tvorivé dielne
Frekvencia: 1 tvorivá dielňa každý druhý týždeň (2x do mesiaca)
Veková kategória: deti vo veku 8-10 rokov
Miesto konania: Galéria J. Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava
Vedúci kurzu: Mgr. Michaela Guillaume
Čas konania:
Pre celé triedy dopoludnia (2 až 3 hodiny)
Pre individuálnych záujemcov popoludní (2 až 3 hodiny)

Obsah kurzu:
10 environmentálnych tém, spracované teoreticky i prakticky
 

 • Strom a Les
 • Voda je život
 • Vzduch, smog a ozónová diera
 • Zdravé deti a spolupatričnosť
 • Naše ohrozené zvieratá
 • Energia
 • Poklady Zeme
 • Nápady a odpady
 • Naša ekologická domácnosť
 • Nikto to za nás nespraví


Štruktúra tvorivej dielne:
Každá tvorivá dielňa bude mať teoreticko-diskusný blok (cca1 hodina). Deti budú oboznámené s témou a so základnými teoretickými informáciami a problémami v danej oblasti ekológie a environmentalistiky. Dostanú podnet na diskusiu a problém na vyriešenie. Súčasťou tohto bloku bude vyjadrenie ich názorov a postojov k danej téme, riešenie zadaného problému a spoločné konštruktívne prehodnotenie vyjadrených názorov. V druhej časti (cca 1 hodina) sa bude daná téma spracovávať výtvarne s použitím zaujímavých a inovatívnych výtvarných postupov a techník. V poslednej časti (cca 20 minút) bude spoločná prezentácia vytvorených prác a vzájomné vyhodnotenie. V priebehu tvorivej dielne sa budú striedať rôzne činnosti s ohľadom na vekové dispozície a dĺžku pozornosti u detí tohto veku.

Ukončenie kurzu:
Kurz bude ukončený tvorivými testami, kde budú mať deti možnosť vyskúšať si koľko informácií si zapamätali, koľko vzájomných súvislostí v rámci jednotlivých environmentálnych tém našli, ako sa zlepšili ich komunikačné zručnosti pri vyjadrovaní vlastných názorov v rámci diskusie, i to či sa po absolvovaní tohto kurzu zmenili ich postoje voči prírode.

Kontakt: Mgr. Michaela Guillaume, 0907 738784, mika369@gmail.com


Poznámka:

 1.  V prípade, že sa kurzu zúčastní celá trieda- bude kurz prebiehať dopoludnia počas vyučovania, deti navštívia GJK v čase vyučovania výtvarnej výchovy. Pričom pri rozsiahlejších témach sa môže spojiť vyučovanie Výtvarnej výchovy a prírodovedy (1 x do mesiaca)
 2. V prípade, že ako trieda nemáte záujem o absolvovanie kurzu-ponúknite deťom a rodičom možnosť absolvovania tohto kurzu individuálne v popoludňajších hodinách rovnako v priestoroch GJK (informačný plagát pre deti a rodičov).

Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj