Prejsť na menu | Prejsť na obsahMUSICA PASQUA 2011

Uvedenie veľkonočnej historickej hudobnej tvorby akcentuje pozornosť na výnimočné hudobné diela venované najväčšiemu kresťanskému sviatku, akým je nesporne Veľká noc.

Koncert v Novom krídle Kopplovej vily
16.4.2011 /sobota/ o 19.00
vstup voľný

MUSICA AETERNA, umelecký vedúci - Peter Zajíček

Peter Zajíček – husle
Gabriel Szathmáry – husle
Ján Gréner – viola
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník - violone

Sólistka: Aneta Mihályová – soprán

 Zaznejú diela Josepha Haydna a Luigi Boccheriniho STABAT MATER.

pasqua2011-04-16net


Súbor pre starú hudbu MUSICA AETERNA vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na originálnych nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol v rokoch 1986--2005 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček.

PETER ZAJÍČEK je absolventom VŠMU Bratislave v odbore hry na husliach. Po účasti na viacerých majstrovských kurzoch zameraných na historicky poučenú, resp. kontextovú interpretáciu starej hudby sa aj vo vlastnej praxi začal špecializovať na dobové hudobno-interpreračné ideály. Od roku 1990 je umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna, s ktorým získal rad ocenení za CD nahrávky, napríklad Diapason d´Or za kompletnú nahrávku Muffatových „Concerti grossi“. Zároveň je koncertným majstrom súboru Haydn Sinfonietta Wien, s ktorým absolvuje vystúpenia po Európe a nahral niekoľko CD. Pôsobí ako odborný pedagóg komornej hudby na VŠMU v Bratislave.

ANETA MIHÁLYOVÁ - po štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach u Mgr. art. Ludmily Šomorjaiovej (1997 - 2001), pokračovala na HTF VŠMU v Bratislave v triede doc. Hany Štolfovej - Bandovej, u ktorej je v súčasnosti na doktorandskom štúdiu.
S Musicou aeternou spolupracuje už dlhšie a s telesom sa predstavila na viacerých vystúpeniach na Slovensku a v Českej republike, no najmä na úspešnom turné (2008) v Guatemale a Mexiku, kde sa prezentovala dielami J. B. Pergolesiho a A. Vivaldiho.


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj