Prejsť na menu | Prejsť na obsahPublikácia Synagóga - Centrum súčasného umenia 1995-2000

Galéria Jána Koniarka v Trnave vydala v r. 2018 publikáciu s názvom Pamäť miesta
Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000.

Text © Jana Geržová 2018
Dizajn © dr.bencik (Marcel Benčík) 2018


Recenzenti
PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.
PhDr. Peter Salner, DrSc.

 

Slávnostné uvedenie novej publikácie
14. február (štvrtok) 2019 o 17:00 hod.

obalka-750

V knihe, ktorá mapuje výstavné aktivity v Synagóge – Centre súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000, sa opakovane – ako jedno z kľúčových – objavuje slovo pamäť. Jej najhlbšie zasunutá stopa sa vzťahuje na duchovný život židovskej obce až do vypuknutia druhej svetovej vojny, v dôsledku ktorej zostal tento sakrálny priestor po holokauste opustený a takmer polstoročie vymazaný z kultúrnych dejín Slovenska. Napriek týmto okolnostiam sa duchovný rozmer synagógy nestratil a dodnes spoluvytvára magickú atmosféru miesta. Po roku 1994, keď sa budova po čiastočnej rekonštrukcii otvorila pre širšiu kultúrnu verejnosť, inštalácie vytvorené in situ vstúpili do dialógu s minulosťou, a hoci sa nestali fyzickou súčasťou stavby, zapísali sa do jej pamäti ako významom nasýtené symbolické udalosti, prostredníctvom ktorých môžeme ex post znovu premýšľať celý komplex odkazov, na ktoré nás navádzajú.

Texty interpretujúce inštalácie konkrétnych autoriek a autorov boli napísané v rovnakom čase ako vznikali samotné diela. Odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav. Pre potreby publikácie prešli len minimálnou úpravou. Úvodná štúdia je písaná z pozície súčasnosti a je pokusom zaradiť diela, ktoré vstúpili do dejín umenia na Slovensku ako modelové príklady úspešných miestne špecifických inštalácií, do širších súvislostí s dôrazom na analýzu doby, ale aj myšlienkového zázemia, z ktorého diela a ich interpretácie vyrastali.
 

new_gerzova_foto

Mgr. Jana Geržová (nar. 1951)
Historička, kritička a kurátorka. Špecializuje sa na rôzne aspekty umenia druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia vrátane problematiky citácie, apropriácie a postprodukcie, konceptuálneho umenia, feminizmu, výskumu súčasnej maľby v kontexte postmediálnej situácie, ako aj aplikácie metódy orálnej histórie na výskum umenia 20. storočia. Kurátorkou Synagógy – Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave bola v rokoch 1994 – 2001. V rokoch 2001 – 2009 pôsobila ako vedúca Sekcie vedy a výskumu Inštitútu umenia a vedy pri VŠVU v Bratislave. V pozícii vedecko-výskumnej pracovníčky zotrvala na VŠVU až do roku 2012. V rokoch 2000 – 2008 bola prezidentkou Slovenskej sekcie AICA (Association internationale des critiques d´art). Je nositeľkou Ceny Martina Benku (2000) a Ceny Andreja Kmeťa (2017). Od roku 1992 do súčasnosti je šéfredaktorkou časopisu Profil súčasného výtvarného umenia.

 

O publikácii v médiách:

trnava.dnes24.sk:
Mapuje päť rokov jej znovuzrodenia: Synagóga v Trnave s novou publikáciou

Dennik N.sk, 27. februára 2019 19:34:
Daniela Čarná: Priestor s traumou holokaustu je testom pre súčasné umenie

Týždeň.sk, 10. február 2019:
Juraj Mojžiš: Kniha, ktorú si zapamätáte


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Na stiahnutie:

POZVÁNKA
| jpg | 255 kB

Tlačová správa
| pdf | 506 kB


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj