Prejsť na menu | Prejsť na obsahART LABORATÓRIUM 2019

Projekt ART LABORATORIUM je každoročne realizovaný v galérii. Jeho dvanásty ročník ART LABORATORIUM 2019 bude dimenzovaný pre zabezpečenie sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším podujatiam v Galérii Jána Koniarka v Trnave a rovnako pre realizáciu tvorivých programov v mesiaci júl 2019 a jesenných tvorivých dielní. Ambíciou bude podporiť významné podujatia galérie kreatívnymi aktivizujúcimi programami pre cieľovú skupinu ako aj efektívne saturovať voľný čas
detí a mládeže v čase, keď majú prázdniny.V jednotlivých etapách pôjde o prípravu adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity. 

art-lab

Vzhľadom na vymedzené ciele bude projekt zabezpečovať nasledujúce akcie:

Vzhľadom na vymedzené ciele bude projekt zabezpečovať nasledujúce akcie:

1. Noc múzeí a galérií – 18.5.2019. Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Galéria bude mať otvorené
od 13.00 do 23:00, pričom počas dňa budú prebiehať tvorivé výtvarné aktivity rôzneho zamerania a náročnosti nielen pre
deti.

2. Deň detí – 31.5.2019
Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.GJK v Trnave pripraví na medzinárodný deň detí tvorivé dielne počas
dopoludnia i popoludnia.

3. Leto v galérii – 2.7.2019 – 26.7.2019
Tvorivé výtvarné aktivity a hry budú v GJK prebiehať počas mesiaca júl 2019 a to v dvojakej podobe:
Plánované stretnutia: tieto stretnutia sú naplánované ako pravidelné stretnutia /4 krát týždenne - od utorka do piatku/, pre
ktoré bude pripravený program. Rodičia menších detí /7 a viac rokov/ tu môžu svoje deti nechať a počas trvania programu si
môžu vybaviť svoje záležitosti.
Individuálne stretnutia: v prípade záujmu usporadúvame programy aj mimo pravidelných. Vyžaduje prihlásenie v Galérii Jána
Koniarka, v počte minimálne 5 detí, pripravíme individuálny program v čase, ktorý záujemcom vyhovuje.

4. Jesenné tvorivé dielne – jeseň 2019
V rámci projektu ART LABORATORIUM 2019 sa uskutočnia jesenné tvorivé dielne pre deti materských, základných a
stredných škôl v mesiacoch september – november 2019.
Ďalšie plánované workshopy v r. 2019:

FAREBNÁ RODINA – celoročné víkendové tvorivé dielne určené pre celú rodinu.
Tieto aktivity sú určené nielen pre rodičov a ich deti ale aj pre starých rodičov a ich vnúčatá. Dielničky sa snažia vytvoriť
spoluprácu dieťaťa s rodičom alebo starým rodičom. Deti si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky, ktoré napomáhajú rozvoju
hrubej aj jemnej motoriky.
Prínosy projektu:
- projekt umožní návštevníkom celej cieľovej skupiny rozvíjať ich vedomosti, zručnosti, tvorivosť a talent
- podporovať slobodu osobnosti dieťaťa prejavujúcu sa v kvalitnom sebavnímaní, sebareflexii a sebavyjadrení v rámci
interaktívnych programov budú môcť vyslovovať svoje názory, zážitky a skúsenosti, čo prispieva k rozvoju kognitívnych i
nonkognitívnych stránok osobnosti a vedie k jej celistvému rozvoju obohatenie znalostí cieľovej skupiny v oblasti klasickej
obrazovej kultúry /zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave /

art-laboratorium

Program pre školy:

Art laboratórium 2019
| pdf | 723 kB


Ponúkame workshopy a tvorivé dielne k aktuálnym výstavám.
Všetky vekové kategórie, časové rozhranie a téma dohodou.

Vstupné na tvorivé dielne (min. 10 osôb) je 1 € /osoba.

Sprievodné výklady k aktuálnym výstavám a tvorivé dielne sú organizované len pre skupiny. Účasť a počet osôb je nutné oznámiť telefonicky, e-mailom alebo osobne najmenej 3 dni vopred.

Kontakt:
Zuzana Dohnalová
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Kopplova vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava
e-mail: pr@gjk.sk
info@gjk.sk
tel.: 0915 982 693


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj