Prejsť na menu | Prejsť na obsahŽivotopis riaditeľa galérie

riaditel

Robert (Viktor) Němeček, akad. arch., je profesionálny výtvarník. Narodil sa v Bratislave 8.3.1957. Popri povinnej školskej dochádzke od roku 1964 absolvoval 8 ročníkov ĽŠU na Štefánikovej, neskôr Jesenského ulici v Bratislave. Pod vedením odborných pedagógov, akad. maliarov, objavoval tvorivý výtvarný svet.
Absolvovanie tejto Ľudovej školy bolo dobrou prípravou pre prijatie a štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave, kde po príjímacích skúškach v roku 1972 začal študovať odbor úžitková grafika. Vysoká odbornosť pedagógov, stredoškolských profesorov, zabezpečovala kvalitnú výuku odborných predmetov z oblasti úžitkovej grafiky a grafického dizajnu. Výmenné stáže, ako aj odborné výstavy potvrdili, že SŠUP bola aj v časoch tvrdej normalizácie akousi oázou kultúry a výtvarnej vzdelanosti. V roku 1975 ukončil štúdium záverečnou prácou a maturitnou skúškou. V roku 1975 sa uchádzal po prvý krát o štúdium na VŠVU v Bratislave. Uspel v nasledujúcom roku a bol prijatý na štúdium interiérovej architektúry a výstavníctva v rokoch 1977-1983. V tom čase viedol školu prof. Kulich, katedru viedol prof. Kuzma a docent Vilhan a Janák. Výtvarné vzdelanie poskytovali aj ďaľší známi pedagógovia ako doc. Vychlopen, doc. Stopiak, prof. Kusý a prof. Rusina.
Počas štúdia často vystavoval na školských výstavách doma i v zahraničí. za svoje práce dostal 3x vyznamenanie rektora VŠVU. Už počas śtúdií spolupracoval s agentúrou Slovkoncert, Opus a vydavateľstvom ALFA. Vytvoril veľa návrhov na LP-platne, plagáty a knihy. Po skončení štúdií (v roku 1983) naďalej pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní, pri Zväze slovenských výtvarníkov, ktorý zanikol po revolúcii v roku 1989.
V rokoch 1986-1992 bol členom kolektívu s názvom PHOTO-DESIGN-STUDIO. Kolektív dvoch fotografov (Fedor Nemec a Radko Varbanov) a jedného grafika vytváral reklamné kampane na spôsob "art factory" pre mnohé firmy doma i v Čechách. Výtvarná trojica nasadila na tú dobu úplne nový trend v grafike a fotografii, čo prinieslo zakázky pre veľké firmy zaoberajúce sa zahraničným obchodom ako: Incheba, Petrimex, Kerametal, Omnia, Fruta Brno-Coca Cola, Glasseport, Svit Zlín, OP Prosťejov a pod. Kolektív vytvorili množstvo plagátov, kalendárov a katalógov. Práce vystavovali na Bienále grafiky v Brne, neskôr na Bienále plagátu v Lahti (Fínsko) a v Severnej Karolíne (USA).
Po zmene režimu Robert (Viktor) Němeček zaevidoval po názvom Němeček-Design-Studio (NDS) svoje samostatné grafické štúdio, aby mohol naďalej vykonávať svoju činnosť ako samostatný autor. Zameriaval sa hlavne na pre-press a DTP dizajn logotypov, obalovú techniku, katalógy, plagáty, billboardy a kalendáre.
V roku 1999 spolu so šiestimi výtvarníkmi založil výtvarné združenie SPECTRUM-ART. Toto nezávislé spoločenstvo prezentovalo svoje práce hlavne v Monaku, kde za svoju činnosť dostalo 2x vyznamenanie monackého parlamentu. Zároveň jednotliví auori boli ocenení čestnou plaketou prezidenta SR, po tom, čo v roku 2002 úspešne reprezentovali slovenskú kultúru na celosvetovej výstave v Monaku.
V súčasnosti sa autor venuje aj maľbe obrazov do súčasného interiéru. Tvorba závesných olejových obrazov je abstraktne-hravá, plnofarebná a poetická zároveň. Podstatu jeho maľby , akože ináč, tvorí priznaný ťah štetcom tzv. "Meisterstrich". Vedomé i podvedomé, reálne i abstraktné motívy sa vzájomne prelínajú do kompozičného celku. Jeho obrazy pôsobia výrazne, expresívne ale hlavne pozitívne. Plnokrvná, sugestívna, alebo až dekoratívne zjednodušená abstrakcia, bez kompromisov, necháva na divákovi, aby si sám dotvoril svoj príbeh na obraze. Súčasný "sterilný" trend v interiéoch, pozbavený akýchkoľvek rustikálnych ozdôb predpokladá umiestnenie závesného obrazu, ktorý sa stáva toľko hľadaným štvrtým rozmerom v našom trojrozmernom svete. Róbert (Viktor) Němeček vystavoval v Bratislave, jeho obraz visel v Slovenskom olympijskom dome v Turíne, zúčastnil sa výstavy v San Crispine v Taliansku i medzinárodných výstav v Monaku. Vystavoval aj v Prahe, Brne, Ústí nad Labem a Piešťanoch.
12.decembra 2012 bol poverený zastupiteľstvom VÚC TTSK vedením Galérie Jána Koniarka v Trnave, pričom dňa 1.1. 2012 bol menovaný do funkcie riaditeľa GJK.


Oznam

Pripravujeme

Fero Bohunický
Deforma
29.3.2018 o 18:00
Synagóga


FacebookRSS

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinyTrnavskoTrnavský hlastrnava-live.sk

Partneri:

TatrachemacnsSWANTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj