Prejsť na menu | Prejsť na obsahPODIVNÁ FIGÚRA

 (Stredoeurópsky festival umení)

Titul výstavy: Podivná figúra (v súčasnom obraze)
Vystavujúci autori: AES + F (RU), Erik Binder (SK), Ákos Birkás (H), Rafael Bujnowski (PL), Luca Göbölyös (H), Veronika Holcová (CZ), Paul Horn – Harald Hund (AT), Markus Huemer (AT), Lena Lapschina (RU/AT), Ilona Németh (SK), Veronika Rónaiová (SK), Václav Stratil (CZ), Jiří Surůvka (CZ)
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 6.11.2008 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 6.11.2008 - 14.12.2008

1

pracovné pomôcky V. Stratila ako súčasť inštalácie

Galéria Jána Koniarka v Trnave ako hlavný organizátor v spolupráci s inými subjektmi pripravila na jeseň 2008 pilotný medzinárodný projekt pod názvom Stredoeurópsky festival umení. Hlavnou ideou festivalu je priniesť intermediálnu komunikáciu a konfrontáciu súčasného umenia predovšetkým z Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska a Slovenska v oblastiach výtvarného umenia, kinematografie a hudby. Cieľom podujatia je zároveň predstaviť slovenskej verejnosti a návštevníkom Trnavy aktuálnu kultúru susedných a blízkych krajín zo stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, nakoľko v súčasnej ponuke kultúrneho spektra je ich zastúpenie minimálne. Nosnú líniu výtvarnej časti festivalu tvoria paralelne prebiehajúce výstavy v oboch hlavných priestoroch GJK – Kopplovej vile a Synagóge – Centre súčasného umenia, na ktorých sa zúčastnilo dokopy takmer tridsať výtvarníkov zo strednej Európy a Ruska. Zatiaľ čo v Synagóge umelci zaostrujú svoju pozornosť na politické a sociálne otázky súčasnosti (Video Reflex), v Kopplovej vile konfrontujú svoj názor na aktuálnu podobu figuratívnych motívov v dnešnom umení (Podivná figúra).

Podivná figúra predstavuje aktuálnu sondu do širokého spektra súčasného sveta a formulovania obrazu samotného. Dominantnú úlohu zohráva klasický závesný obraz, nasledovaný obrazovou inštaláciou , fotografiou, fotomontážou, či pohyblivým videom. Výstava je zameraná predovšetkým na figurálnu maľbu a v širšom zábere aj na figuratívny svet – od reflektovania dnešných problémov ohrozenia v podobe terorizmu a jeho obetí a akčných počítačových hier (Birkás, AES+F), plynule prechádza k jazyku ulice a street artu (Binder, Stratil, Lapschina). Intímne, takmer skryto zakomponované figúry nachádzame aj v introvertných podobách zobrazenia krajiny (Holcová, Huemer). V iných dielach vidíme rozdielnu formu prezentácie ľudského aspektu v umení, variantmi sebaštylizácie a rozoberaním psychického pozadia autorovho myslenia (Rónaiová, Suruvka).

Odlišné autorské prístupy a technológie sa odrážajú aj v použitých technikách, kde dominujú aktuálne trendy pri tvorbe moderného obrazu. Maľba štetcom je často nahradená sprejom, airbrushom, fotomontážou, či digitálnou tlačou. V rámci projektu Bilboart sa k výstave priradila aj veľkoplošná tlač Ilony Németh - Stred Európy, ktorá relativizuje geografické a duchovné stereotypy v myslení stredoeurópskeho priestoru.

Projekt podporili:
Ministerstvo kultúry SR, mesto Trnava, České centrum, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Poľský inštitút, Knoll Galerie Wien, Jiří Švestka Gallery, Opus film, Euronics, ElektroMax a Ultraframe NitraFacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj