Prejsť na menu | Prejsť na obsahŠtefan Polák: ...VO VETRE A OBLAKOCH...

Autor, titul výstavy: Štefan Polák: ...VO VETRE A OBLAKOCH...
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor výstavy: PhDr. Ľubomír Podušel
Otvorenie výstavy: 10.10.2013 /štvrtok/ o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 10.10.2013 - 3.11.2013

v_oblakoch

Štefan Polák sa narodil 18.12.1952 v Partizánskom. Študoval v rokoch 1971 - 77 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, doc. F. Gajdoš). V roku 1982 absolvoval šesťmesačný študijný pobyt na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (prof. Zao Wou-Ki a prof. P. Grenier. Paris). V rokoch 1979 - 86 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave (katedra maliarstva). Zúčastnil sa viacerých domácich a medzinárodných výtvarných sympóziách (1997-2011) Tvorí v oblasti maľba, socha, kresba, grafika, monumentálno - dekoratívne realizácie. Žije striedavo v Bratislave a Jánovciach pri Galante.

Štefan Polák kráča ruka v ruke s obrazom ako "zasnený vizionár", ktorý si budoval vlastnú maliarsku cestu. Ukázalo sa, že to bola voľba oprávnená. Dnes, keď svet znovuobjavuje obraz, ako maliarsky fenomén, Polák patrí k tým, ktorí sa dostali do centra pozornosti. Napriek tomu, že ho nikdy nelákala účasť na rôznych manifestačných prezentáciách toho ktorého hnutia, či názorového pnutia. Ostával sám sebou. Nepriťahovali ho žiadne skupinové snahy. Umelecká kritika hodnotila jeho maliarske vystúpenia na verejnosti spočiatku ako “príchod konštruktívnej poetickosti", neskôr "ako maľbu kontrastov." Najčastejšie ho však označovala za predstaviteľa novej lyricko - poetickej maľby na Slovensku. Je maliar - mystik, v ktorého tvorbe - obrazoch a sochách z uplynulých rokov a súčasnosti, tak ako ich prezentuje na svojej samostatnej výstave v Galérii Jána Koniarka v Trnave, akoby sa skrývalo čosi z buričskej nezvládnuteľnosti fantazijného realizmu. Je to na jednej strane nepokoj, na druhej vznešená citlivosť a elegancia, ktorá ho ako umelca charakterizuje. Lyrický kontrapunkt v nich kráča ruka v ruke s poéziou a fantáziou, znalosťou remesla a sklonom k metafyzickej nadsádzke, či podtextom motívu. To všetko v súhre reálneho a nadreálneho. V tom spočíva modus vivendi tvorby Štefana Poláka. Je to imaginácia zjavenia v tvorbe maliara, ktorý je doma na Slovensku aj v Paríži. Štefan Polák využíva súznenie klasickej maľby v kombinácii s novofiguratívnymi a informelnými postupmi. Vytvára podobenstvá, ktoré sú zakotvené v reči farby. Magickej a poetickej, realistickej, symbolickej aj znakovej, plnej ľudských významov a výrazového jazyka klasického moderného maliarstva. Jeho namaľované figúry, to sú ľudia ako na proscéniu divadla. Jedni sú vážni a vznešení, iní poletujúci v čase a priestore, no všetci majú niečo spoločné: je to akoby sa pred nami odohrávalo skutočné divadlo života. Štefanovi Polákovi prináleží osobité miesto v diapazóne slovenského výtvarného umenia 20. storočia a súčasnosti.

Ľubomír Podušel
 


Na stiahnutie:

POZVÁNKA|pdf|126kB

Tlačová správa
|pdf|111kB


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj