Prejsť na menu | Prejsť na obsahSúťaž o vizuálny štýl TPT 2015

tpt-2015-sutaz-1

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské centrum dizajnu v Bratislave v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave vypisujú na základe autorského zákona dňom 18. marca 2014 súťaž na vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu 9. ročníka Trienále plagátu Trnava 2015.

Trienále plagátu Trnava (TPT) je renomovaná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov organizovaná od roku 1991, na ktorej sa prezentujú domáci a zahraniční profesionálni dizajnéri a študenti umeleckých škôl. Nad podujatím prevzala záštitu Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu ICOGRADA a bolo zaradené do kalendára významných kultúrnych podujatí UNESCO. Cieľom vizuálneho štýlu je podporiť úroveň a prestíž podujatia doma i v zahraničí.

Vizuálny štýl TPT navrhovali a realizovali vždy renomovaní grafickí dizajnéri. Za vizuálny štýl posledného ročníka TPT 2009 získal jeho autor Ondrej Gavalda a objednávateľ Galéria Jána Koniarka v Trnave najvyššie ocenenie, Národnú cenu v kategórii komunikačný dizajn.


Typ súťaže
Verejná, neanonymná - určená skúseným výtvarníkom, štúdiám a reklamným agentúram.


Predmet súťaže
Vizuálny koncept 9. ročníka TPT 2015 a návrh riešenia jednotlivých aplikácií.
Autor/tím môže do súťaže prihlásiť dva návrhy vytlačené na papieroch formátu A3, A4 doplnené
o digitálnu verziu vo formáte JPG alebo PDF. Návrhy musia obsahovať minimálne:
logotyp TPT 2015 - spojenie chránenej značky podujatia (autor Jozef Dóka ml.) a textov
Trienále plagátu Trnava a Trnava poster Triennial, September – November, 2015
plagát TPT 2015 a katalóg TPT 2015 - obálka katalógu a vzorové dvojstrany katalógu.
Nepovinne ukážky aplikácie na inzerciu, hlavičkový papier, obálku, vizitku, vstupenku, pozvánku,
diplom... Je vítané, ak autor/tím priloží odkaz na portfólio svojich prác alebo referencie klientov.


Vyhodnotenie súťaže
Návrhy, ktoré splnia formálne požiadavky posúdi porota zložená z 5 porotcov (min. 3 členovia
poroty budú odborníci z oblasti grafického dizajnu). Porota určí víťaza súťaže, ostatné návrhy
nebudú mať určené poradie.


Ceny
Víťaz súťaže získa 2.000 € a právo realizovať vizuálny štýl TPT 2015 v hodnote ďalších 3.000 €. Ostatní súťažiaci získajú katalóg a voľný vstup na všetky podujatia organizované počas TPT 2015 a ich práce budú vystavené vpriestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave do 17. mája 2014.


Záverečné ustanovenie
Právnu ochranu návrhov zaslaných do súťaže organizátori nezaručujú. Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiaden zo súťažných návrhov pre svoje účely. Autori si svoje návrhy môžu prevziať po skončení výstavy 18. mája 2014.


Priebeh súťaže
18. marec 2014 - vyhlásenie súťaže
30. apríl 2014 - uzávierka súťaže
5. máj 2014 - zasadnutie poroty
8. máj 2014 - zverejnenie výsledkov
12. - 17. máj 2014 -  výstava návrhov


Prihlasovanie do súťaže
Súťažiaci zabezpečia doručenie označených súťažných návrhov do 30. apríla 2014
spolu s vyplnenou prihláškou v obálke s nadpisom VIZUÁL TPT 2015 na adresu:

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 01 Trnava


Koordinátor TPT 2015 - Mgr. art. Róbert Paršo, tel. +421 917 715 876, mail@tpt.sk  
www.tpt.sk
 

  
  


NA STIAHNUTIE:

Podmienky a prihláška
| pdf | 415 kB

Logo TPT
| pdf | 298 kB

 


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj