Prejsť na menu | Prejsť na obsahBillboart

Galéria J. Koniarka sa aktívne zúčastňuje na medzinárodnom projekte Billboart Gallery Europe. Ten je zameraný na prezentáciu súčasného umenia vo verejnom priestranstve – tzv. public art. BGE predstavuje ojedinelú iniciatívu na poli verejného umenia na Slovensku, a v takomto rozsahu aj v celej Európe. Vonkajší múr Kopplovej vily tak predstavuje ďalší „výstavný“ priestor, ktorý prezentuje aktuálne umenie širokej verejnosti. Primárnym cieľom projektu je vytvorenie siete permanentných billboardových galérií situovaných v najrušnejších lokalitách európskych miest a najma vytvorenie platformy pre komunikáciu a výmenu informácii medzi medzinárodnou odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Billboardové galérie, transformujúce komerčné billboardové plochy na “galerijné priestory” zabezpečujú veľký dosah prezentovaným umeleckým dielam a otvárajú im možnosť komunikácie aj s náhodnými divákmi. BGE je dlhodobým projektom, ktorý má ambíciu etablovať sa v domácom, ako aj Európskom prostredí ako alternatívny priestor pre výtvarné umenie.

Rozšírením predpokladaného publika o náhodných divákov prechádzajúcich ulicami mesta, billboardové médium transformované na galerijnú plochu rozostiera komunikačný rámec umeleckého diela. Billboardové galérie, používajúc umenie ako hlavný komunikačný kanál sú chápané ako platforma pre komunikáciu medzi participujúcimi krajinami. V dôsledku recipročnej výmeny umeleckých/kurátorských projektov a simultánne prebiehajúcich výstav vo verejných priestranstvách rozličných miest sa medzi jednotlivými krajinami vytvorí nové prepojenie.
Galerijný program tvorí medzinárodná a regionálna časť. V rámci regionálneho programu galérie budú na billboardových plochách prezentované výtvarné diela v kontexte tej ktorej krajiny. Prezentácia umeleckých projektov na billboardoch v rámci medzinárodnej časti Billboart Gallery Europe je založená na výbere zo širšieho okruhu domácich a zahraničných autorov.
Cirkulovanie projektov zabezpečí udržanie základnej idei projektu - idei spolupráce a komunikácie v rámci networku. Okrem spoločnej výstavy pripravovanej každý rok, budú ako súčasť medzinárodného programu realizované aj ďalšie spoločné výstavy. Ich rozsah a počet zúčastnených krajín závisí na dohode jednotlivých koordinátorov.

Billboart Gallery Europe je apolitickou a neziskovou organizáciou, nepropagujúcou žiadne politické ani akékoľvek iné privátne záujmy. Cieľom projektu je prezentovať súčasné umenie vo verejnom priestore (tzv. public art), s ťažiskom na médium billboardu.

V prvom rade sa Billboart Gallery Europe ohradzuje voči vyhláseniam o porušení zákona o štátnom jazyku. Tieto sú irelevantné, pretože spomenutý billboard nie je žiadnym reklamným plagátom.

Billboart 2011

Billboart 2011

tzv. public art na vonkajšom múre Kopplovej vily

viac »

Billboart 2010

Billboart 2010

Prezentácia umeleckých projektov na billboardoch

viac »

Billboart 2009

Billboart 2009

Prezentácia súčasného umenia vo verejnom priestranstve

viac »

Billboart 2008

Billboart 2008

Umenie vo verejnom priestore

viac »

Billboart 2007

Billboart 2007

Umenie vo verejnom priestore

viac »


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj