Prejsť na menu | Prejsť na obsahKlenoty domova

reinštalovaná stála expozícia

Titul výstavy:
Klenoty domova
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátori: Mgr. Filip Krutek, Mgr. Roman Popelár
Sprístupnenie výstavy: štvrtok, 7. júl 2016
Ukončenie výstavy: jún 2018

img_2556

Pôvodná stála expozícia Klenoty domova s podtitulom klasické slovenské umenie 20.storočia bola sprístupnená v novembri roku 2007. Bola koncipovaná tak, aby legitímne saturovala status galérie ako zbierkotvornej a pamäťovej inštitúcie. Výber diel z média maľby a sochárstva prezentovaný prostredníctvom jednotlivých tematických a žánrových blokov mal ambíciu dokumentovať vývoj slovenského umenia v rozmedzí rokov 1900 – 1960.

Reinštaláciou stálej expozície v roku 2016 galéria tento prístup aktualizuje. Na jednej strane je to absencia farebnej diferenciácie stien jednotlivých tematických blokov, na základe ktorej vzniká odlišný raster čítania expozície. Ten predstavuje kontinuálny prehľad naprieč jednotlivými blokmi, ktoré sú od seba oddelené a odlíšené skôr priestorovo. Na strane druhej je to posun časového rámca expozície k novším umeleckým tendenciám, teda od dvadsiatych rokov 20. storočia až po diela, ktoré vznikli počas jeho poslednej dekády.

Obsah konkrétnych tematických, či žánrových okruhov je determinovaný charakterom vybraných diel, ktoré tvoria maľby a sochy výlučne z depozitára galérie. Je to predovšetkým reflexia tvaroslovia ľudových a figurálne-etnografických motívov, expresívne-sugestívne výpovede o hrôzach druhej svetovej vojny, intímne vyobrazenia ženskej figúry a premeny tradičných žánrov zátišia a krajinomaľby. Médium maľby je doplnené výberom komornej plastiky prevažne od autorov spätých s trnavským regiónom.
Ďalším dôležitým hľadiskom expozície je prezentácia ťažiskových mien jednotlivých etáp dnes už tradičného slovenského výtvarného umenia. Od tzv. zakladateľskej generácie, ktorá v slovenských podmienkach reflektovala zistenia svetových avantgardných smerov v diele Martina Benku, Janka Alexyho, či Miloša Alexandra Bazovského (medzi ktorých by sme mohli zaradiť aj sochára Jána Koniarka), cez generáciu 1909, kritický nadväzujúcu na predošlú národne motivovanú tvorbu, ktorá je zastúpená Cypriánom Majerníkom, Eugenom Nevanom, či Jánom Mudrochom. Generácia umelcov po 2. svetovej vojne je zastúpená Vincentom Hložníkom a Skupinu Mikuláša Galandu pokračujúcu v odkaze slovenskej moderny 30. rokov reprezentuje Milan Laluha, Vladimír Kompánek a Ernest Špitz. Z najvýznamnejších regionálnych autorov výber dopĺňajú diela Teodora Tekela, Edity Ambrušovej a Jozefa Balogha.

Stála expozícia má okrem snahy dokumentovať výtvarný progres 20. storočia aj výrazné edukačné hľadisko. Pre širšiu verejnosť, ale predovšetkým pre detského návštevníka ponúka spoločne so stálymi expozíciami Život a dielo Jána Koniarka a Galéria portrétov dostatočný podklad pre široké využitie možností galerijnej pedagogiky, či vzdelávanie v oblasti výtvarnej kultúry.

Filip Krutek
 


Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj