Prejsť na menu | Prejsť na obsahAnton Čierny

Anton Čierny sa narodil v roku 1963 v Bojniciach. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1980 – 1984) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1985 – 1991). Posledné dva roky štúdia strávil v Ateliéri slobodnej kreativity prof. Juraja Bartusza. Je držiteľom absolventskej Ceny Martina Benku (1992) a v roku 1997 získal ocenenie Mladý slovenský výtvarník roka (terajšia Cena Oskára Čepana). V roku 2004 bol nominovaný na cenu Orange award.

Anton Čierny: Prv, než bude horieť parlament, 2017, full HD videofilm, 15´06´´

autor: Anton Čierny v spolupráci s Ivanom Juricom
formát: Full HD
dĺžka: 15´06´´
námet a scenár: Anton Čierny a Ivan Jurica
účinkujú: Erik Janeček, Matej Kaminsky, Pavlína Fichta Čierna
hlasy: Ján Dobrík, Michal Režný
kamera: Peter Kotrha, Anton Čierny
strih: Anton Čierny
Hudba: Jonatán Pastirčak
réžia: Anton Čierny

Vo videofilme s názvom Prv, než bude horieť parlament (2017), ktorý Čierny realizoval v spolupráci s Ivanom Juricom, sa vynára diskurz reflexie problematiky fašizmu, ako sa premietol do oblasti kultúry, konkrétne do textov rôznych slovenských filmov k téme SNP a 2. svetovej vojny, ale aj anti-fašistickej filmovej tvorby pod vplyvom socialistickej ideológie a rodového písania histórie. Z dvanástich filmov napokon vyselektovali autori päť: Obchod na korze (1965), Kapitán Dabač (1959), Organ (1964), V hodine dvanástej (1958), Veľká noc a veľký deň (1974). Z nich vybrali dialógy a monológy a potom ich upravovali so zámerom upozorniť na ich najčastejší naratív a síce na úlohu „hrdinu“, „zradcu“ a „rolu ženy“. Citáty symbolicky napomáhajú verbálne konštruovať určité významy, ktoré sú pre fašistickú či totalitnú ideológiu a rétoriku relevantné. Textom sa tak zabezpečuje nové vyznenie približujúce celý register pôvodných propagandistických stratégií, ale i podstatných a z histórie i skúsenosti známych atribútov rôznych režimov. Kombináciou v historických análoch zaznamenanej, ale zabudnutej i živej pamäti miesta a spájaním synchrónneho prístupu s diachrónnym sa účinne supluje archívny výskum a iné historiografické nástroje verifikácie. Film nie je úplne explicitne politický a nemá formu didaktického posolstva, iba sprostredkúva trasy k pôvodným stopám. Dramaticky vyznievajúca hudba Jonatána Pastirčáka, ktorá dokresľuje kombinačné, kompozičné či iné naratívne postupy v skokmi sa meniacej štruktúre filmu, pomáha otvárať väčší priestor pre subjekt vnímateľa a jeho interpretáciu. Film akoby prepojením dokumentu a fikcie stieral rozdiely medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Čierny tak vytvoril niečo, čo pripomína Deleuzeho pojem „obraz-kryštál“ – rozhranie, kde sa skutočnosť štepí na viaceré paralelné línie, ktoré vznikajú dvojakou hrou času. 

Roman Popelár


Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj