Prejsť na menu | Prejsť na obsahPalo Macho

Palo Macho a Ivan Csudai: Irónia imaginácie

csudai

Palo Macho (nar. 1965), maliar, sklár, pedagóg a básnik patrí medzi výrazné osobnosti nielen slovenského sklárstva, jeho význam presahuje aj do iných médií. Po absolvovaní Strednej umeleckopriemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove ďalej pokračoval v štúdiách na Oddelení sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave v ateliéri doc. Juraja Gavulu. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na École des Beaux-Arts, St. Etienne vo Francúzsku. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ateliéri Sklo na VŠVU v Bratislave.

Prof. Ivan Csudai (nar. 1959) pracuje predovšetkým na poli maľby a grafiky, ale známy je aj ako hudobník a hudobný skladateľ. Vyštudoval propagačné výtvarníctvo na ŠUP v Bratislave a VŠVU v Bratislave v Ateliéri reštaurovania maľby u I. Meszárošovej. Od roku 2001 pôsobí ako vedúci 4. maliarskeho ateliéru na VŠVU v Bratislave.

Spolupráca oboch autorov sa začala v roku 2016, kedy Palo Macho aproprioval ikonickú postavu obrazov Ivana Csudaia Teddy bear, ktorého predimenzoval do priestorovej roviny prostredníctvom perforovanej sklenenej tabule, na ktorú vstúpil maliarskym zásahom Ivan Csudai. Teddy bear je postavou, ktorá je typickým príkladom viacvýznamovosti v intenciách postmoderného umenia a rovnako ako transparentnosť skla, tak aj samotný teddy bear obsahuje viaceré vrstvy významu. Výsledkom je unikátny diptych čiastočne transparentných sklenených tabúl s povrchovou štruktúrou a s výrazným maliarskym zásahom.

Akvizičná činnosť Galérie Jána Koniarka v Trnave sa v posledných rokoch sústreďuje aj na nákup diel autorov, ktorí v GJK vystavovali. Medzi nich patria práve Ivan Csudai a Palo Macho, ktorí sa na jeseň v galérii predstavili v kontexte veľkej kolektívnej výstavy s názvom Konjunkcie / Časová zhoda v kurátorskej koncepcii prof. Petra Michaloviča. Z odprezentovaných spoluprác na výstave sme sa zamerali na tú poslednú (r. 2016). Čiastočne aj preto, že diela zo starších spoluprác sa už alebo nachádzajú v zbierkach iných galérií, alebo ich autori neplánujú predať. Nakoľko ani jeden z dvojice autorov doposiaľ v zbierkach GJK zastúpený nie je, komisia sa priklonila k nákupu spoločného autorského diela.


Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj