Udalosti

Výstava / bio-art, inštalácia, maľba, objekt, a sound-art

ENTROTOPIA 2.0

07.02.2020 08:00 – 29.03.2020 18:00
Synagóga - Centrum súčasného umenia –>

Medzinárodný umelecký výmenný projekt medzi Helsinskou asociáciou umelcov (HTS) a občianskym združením Publikum.sk z Trnavy. Číslo 2.0 označuje poradie výstavy v rámci projektu, ktorý začal v Helsinkách a v auguste 2019 predstavil tvorbu šestice súčasných slovenských umelcov.Výstava prezentuje tvorbu šiestich umelcov, ktorí sú členmi HTS – Helsinskej asociácie umelcov. Ide o mladšiu a strednú generáciu výtvarníkov, ktorí sa programovo venujú rozličným témam, no rámcovo zapadajú do kategórie umelcov s fokusom na percepciu priestoru a času.
Názov výstavy sa zároveň premieta do leitmotívu výstavného projektu. Spája v sebe zdanlivo tri odlišné pojmy. Utópia ako predstava dokonalého usporiadania spoločnosti, v ktorej by sme chceli žiť, dystopia, čiže jej presný opak a smerovanie k zániku a napokon entropia, fyzikálna veličina, ktorá súvisí primárne s termodynamikou, no rovnako sa ňou „meria“ neusporiadanosť či náhodnosť systému vo vesmíre. Prenesene v projekte ide o transformovanie našich predstáv o svete do fyzickej podoby a nachádzanie útechy v chaose a globálnom dystopickom stave spoločnosti, ktorému v súčasnosti čelíme.

Vybraní umelci pracujú s problémom vlastnej i kolektívnej identity a pamäte v kontexte svetoobčianstva; s osobnou i spoločnou históriou. Autori prezentujú diela vo formách priestorových inštalácií, objektu, maľby, sound artu a tiež u nás veľmi ojedinelého bio-artu, ktorý je založený na práci s biologickým materiálom (napr. vzorky molekúl či bunky organizmov).

Výstava v synagóge prezentuje jednu až tri realizácie od každého autora a je koncipovaná so zreteľom na budovanie kompaktného diela. To má reflektovať nielen tému výstavy, no takisto reagovať na priestor Synagógy a na fakt, že ide o loď v architektonickom slova zmysle. Aj preto je hlavnou myšlienkou metafora záchranného člnu, ktorý nie je sám osebe nutne vykúpením, ale vyvoláva viaceré existenčné otázky. Väčšina z prezentovaných diel priamo odkazuje na vodu ako symbol súčasnej „tekutej spoločnosti“. Globálna politika, svetový poriadok a zavedené pravidlá sú nehmatateľnou silou podobnou prúdu vody, ktorý so sebou strháva všetko vo svojom okolí a nie je možné mu uniknúť. Podobne ako voda sa aj spoločnosť kontinuálne formuje a stráca predchádzajúcu platnosť v okamihu zmeny. Niektoré prezentované diela sú priamym obrazom morskej hladiny alebo molekulárneho pôvodu sveta, prípadne využívajú vlastnosti a zvuky vody. Okrem toho sa práce vyjadrujú k histórii, k ľudskému uvažovaniu a podobe dnešnej civilizácie na základe rozhodnutí, ktoré počas storočí vykonala a tým sa obrazne „odplavila“ ďalej.

Dominika Chrzanová
Laura Beloff (*1964)
V roku 1989 nastúpila na University of Art and Design v Helsinkách, kde ukončila magisterské štúdium na katedre fotografie v roku 1995. Súčasne navštevovala doplnkové štúdium na Academy of Fine Arts na katedre médií (odbor priestor a čas). V roku 1996 odišla do USA na California institute of arts, kde získala Fulbrightovo štipendium v stupni magistra umenia na Kritických štúdiách a integrovaných médiách. Od roku 2006 do 2011 navštevovala Plymouth University, kde dokončila doktorandské štúdium. V rokoch 2002 – 2006 pôsobila ako profesorka na Art Academy v Osle, v rokoch 2009 a 2011 účinkovala ako hosťujúca profesorka na The University of Applied Arts vo Viedni. Do minulého roka pôsobila ako profesorka a vedúca doktorandského programu na IT University v Kodani.

Teemu Korpela (*1980)
Teemu Korpela získal v roku 2016 magisterský titul na Academy of Fine Arts v Helsinkách. Medzi rokmi 2001 až 2005 študoval výtvarné umenie na South Carelia Polytechnic a v roku 2014 získal štipendium od Leena Luostarinen Memorial Fund a tiež od Anita Snellman Foundation. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Fínskej umeleckej spoločnosti, Paulo Foundation a Museum of South Carelia. Žije a pracuje v Helsinkách a je členom Fínskej maliarskej únie a Asociácie helsinských umelcov.

Pia Männikko (*1971)
Jej štúdium sa začalo v rokoch 2005 – 2007 na Art School Maa vo Fínsku. Pokračovala na The Glasgow School of Art v Škótsku, kde študovala na katedre sochy a environmentálneho umenia a v rokoch 2010 – 2014 absolvovala magisterské štúdium v odbore socha na Finnish Academy of Fine Arts v Helsinkách. Je členkou viacerých asociácií: Asociácia fínskych sochárov; MUU – fínska multidisciplinárna umelecká asociácia; Asociácia helsinských umelcov. Jej tvorba je zastúpená v zbierkach galérie Kiasma, Štátnej fínskej umeleckej kolekcie a Fínskej umeleckej spoločnosti.

Mari Mäkiö (*1982)
V rokoch 2007 – 2010 študovala fotografiu na Aalto University, School of Art, Design and Architecture. V rokoch 2011 – 2012 navštevovala Hochschule für Grafik und Buchkunst v nemeckom Lipsku a svoje umelecké štúdiá ukončila v roku 2015 magisterským stupňom na Aalto University v Helsinkách, rovnako v odbore fotografie. Žije a pracuje v Helsinkách.

Ville Mäkikoskela (*1975)
Jeho umelecké štúdiá sa začali v rokoch 1995 – 1999, keď navštevoval Lahti Polytechnic / Institute of Fine Arts, odbor sochárstvo. V rokoch 1999 – 2001 pokračoval na svojej alma mater, tentoraz v pedagogickom štúdiu. Napokon v rokoch 2004 – 2007 ukončil magisterské štúdium na University of Art and Design v Helsinkách. Je členom Asociácie helsinských sochárov a Asociácie helsinských umelcov, ďalej je členom Art Stonework – Tattarisuo Stoneworkshop a Guild of Medallic Art vo Fínsku. Jeho práce sú v zbierkach Fínskej umeleckej spoločnosti, Fínskej štátnej zbierky, Wihuri Foundation a v súkromných zbierkach vo Fínsku a Nórsku.

Jukka Virkunen (*1986)
V rokoch 2011 – 2014 odcestoval do Južnej Ameriky, kde navštevoval Universidade Norte do Paraná v meste Londrina v Brazílii. Odkiaľ si odniesol bakalársky titul. Od roku 2018 študuje na Royal College of Art v Londýne v magisterskom programe. Jeho tvorba je ovplyvnená architektúrou v zmysle množstva vrstiev, materiality a budovania farebného priestoru. Je inšpirovaný mestským životom a ruchom. Jukka Virkkunen vystavoval v Anglicku, Fínsku a tiež v Brazílii.Odozva v médiách:

teraz.sk, TASR, 6. februára 2020 14:11:
Súčasné fínske umenie sa predstavuje v synagóge v Trnave

JURČO Martin, reginazapad.rtvs.sk, 28. 02. 2020 13:19:
Entrotopia

Novinky z radnice, marec 2020, Martin Jurčo, s. 21-22:
Prehliadka domáceho i severského umenia a k tomu Koniarek na výlete

Výstavný projekt Entrotopia 2.0 – video Adrián Chrzan:  

Príspevok v televízii TA3 – Štúdio Kultúra:
Literárny svet prišiel o velikána / Filmový archív v Lumière / Návrat ku Goldbergovským variáciám / Projekt Entrotopia 2.0 / DPM: (bez)mocní / Chystajú ďalšiu Saxophobiu
22.2.2020 17:32 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.