Udalosti

Výstava / maľba

FIGURATIV IMPERATÍV

13.05.2021 17:00 – 04.07.2021 18:00
Koppelova vila –>

súčasná európska maľba zo zbierok Roberta Runtáka

autori: Marius BERCEA, Jiří Georg DOKOUPIL, Oana FARCASová, Eberhard HAVEKOST, Jake & Dinos CHAPMANovci, Marcin MACIEJOWSKI, Victor MAN, Justin MORTIMER, Daniel PITÍN, Daniel RICHTER, Serban SAVU, Wilhelm SASNAL, George SHAW, David SCHNELL, Alexander TINEI,
kurátori: Vladimír Beskid Jan Kudrna


Jedna zbierka – množstvo maliarskych scén a figúr

Predstavená maliarska výstava prináša niekoľko osobitostí. V prvom rade ukazuje kvalitnú zostavu európskej figurálnej maľby, ktorá predstavuje silnú líniu súčasného umenia 21. storočia (preto nástojčivý názov FIGURATIV IMPERATIV). A zároveň prináša výber z rozsiahlej súkromnej kolekcie českého právnika Roberta Runtáka. Takto medzinárodne postavená hodnotná zbierka nebýva zvykom v našich končinách – ani v galerijnom, ani v muzeálnom prostredí.

Výstava prezentuje mnohé figurálne podoby aktuálnej maľby v európskom kontexte. To je hlavná platforma, ktorá spája predstavené maľby v trnavskej galérii. Drvivá väčšina z nich zároveň berie námety z fotografií. Využíva fotografické médium a foto momentky ako vstupné dáta, prvú bránu k reflexii súčasného sveta. Čo je však dôležité, že tento fotografický námet umelci znovu premietajú na plátno a podrobujú ho plnohodnotnému maliarskemu podaniu a prepisu. Tak sa opätovne potvrdzuje, že dnešná maľba je schopná absorbovať rozličné mediálne vplyvy aj digitálne obrazy a zároveň priniesť osobitý príbeh, maliarsku fajnovosť a individuálne expresívne podanie témy.
Ikonograficky je možné v tejto zostave malieb určiť niekoľko základných rovín. Na začiatku sa odzrkadľuje samotné mestské prostredie. Urbánny kontext vystupuje v polohe geometrických štruktúr, či fragmentov architektúry – zobrazenie vyprázdnených domov, stien, či tieňov u Georga Shawa, alebo Jonathana Wateridga; pravidelná mriežka, či modelovaný 3D stage Davida Schnella, alebo elementárny raster balkónových rytmov od Eberharda Havekosta. Nasledujú scény z bežného života, maľba v podobe „okna“ do interiéru – zachytenie postáv v kuchyni, v hoteli, či pri narodeninovej párty (Caroline Walkerová), či zobrazenie rodinných stretnutí v obývačke, alebo posedenie na pohovke (Marius Bercea). Druhou rovinou je prinášanie záberov do všedných ulíc, ošarpaných stien cestou do práce (Serban Savu), či trochu romantické až divadelné karnevalové scény Oany Farkasovej. K tomu sa priraďujú hlbšie ponory, introvertné chvíle intimity, osamelosti, či depresií. Odosobnené takmer čierno-biele podanie postáv Wilhelma Sasnala, portrétne psychologické vykreslenie Victora Mana, či fragmenty tiel Alexandra Tineia s modrými „žilami“ na pokožke, ktoré predstavujú znaky fyzickej bolesti, odcudzenia a stratenej identity.

K tomu je možné priradiť celý rad nehomogénnej, zlepenej, či hybridnej podoby post – komunistickej reality (predovšetkým maliari na línií Praha – Krakow – Kluž). Nachádzame tu melancholické dekonštruktívne prostredia a polo zbúrané architektúry Daniela Pitína, štipľavé komentáre Marcina Maciejowskeho k súčasnej politike, katolíckej cirkvi a marketingu umenia, či záznamy socíkovskej brutálnej architektúry a ich „ betónových záhrad“ od Mariusa Bercea. Podobne kriticky sú formulované aj nebezpečné, či krízové situácie – pouličné predstavenia figúr s maskami a dramatickou prepálenou farebnosťou od Daniela Richtera, Dokoupilov miznúci ukrižovaný v množstve sadzí a dymu, hrozivé scény zo zamoreného prostredia Justina Mortimera, či príznačný tanec smrti v podobe smejúcich sa lebiek bratov Champanovcov.

Zbierka pána Runtáka predstavuje sústredené sledovanie niekoľkých európskych kultúrnych centier a škôl (Londýn, Berlín, Leipzig, Praha, Krakow, Budapešť, Kluž /Cluj-Napoca a pod.). Cenné je predovšetkým akcentovanie umelcov zo silných centier mimo hlavných európskych miest. V 90. rokoch minulého storočia to boli najmä dve nemecké maliarske školy: Dresden (Eberhard Haveskost, Thomas Scheibitz, Frank Nitsche) a Leipzig ( tzv. Neue Leipziger Schulle – Neo Rauch, Tilo Baumgärtel, Tim Eitel, David Schnell) a jedna poľská skupina Ladnie z Krakowa (Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski, Rafal Bujnowski a starší Marek Firek). Po roku 2000 sledujeme intenzívny nástup rumunskej maliarskej školy, hlavne z Kluže. Jej protagonisti už zaznamenali nejeden úspech na medzinárodnej scéne a prezentácie v renomovaných privátnych galériách po celom svete napr. Victor Man (Gladstone Gallery New York), Marius Bercea (BlainSoutern Gallery Londýn a Berlín; Ghebaly Gallery Los Angeles), Serban Savu (David Nolan Gallery New York, Nikodim gallery Los Angeles); Oana Farasová (Dominique Fiat Paríž; Anna Cristea Gallery New York). K tomuto zoznamu je možné pridať aj úspešného pôvodom Moldavana Alexander Tineia, čo sa usadil v Budapešti (Ando Gallery Tokyo; Deák Erika Galéria Budapešť).

O zaradení umelcov z tejto zbierky Roberta Runtáka na medzinárodnú scénu svedčí aj fakt, že keď vyšiel prvý diel série New Perspectives of Painting v londýnskom Phaidone (editor Barry Schwabsky, 2002), tak popri veľkých hviezdach európskej maľby akými sú napr. Franz Ackermann, Katharine Grosse, Peter Doig, Sarah Morris, Neo Rauch či Luc Tuymans, boli zaradení aj maliari: Daniel Richter, Wilhelm Sasnal či George Shaw. V druhom vydaní publikácie (New Perspectives of Painting II, Phaidon Londýn 2011) sa však objavuje už celá plejáda nám známych mien z Runtákovej zbierky: Tilo Baumgärtel, Rafal Bujnowski, Marcin Maciejowski, Justin Mortimer, Serban Savu aj Alexander Tinei. To je jeden z markantných a pozitívnych príkladov akceptácie umelcov zo strednej Európy na internacionálnom poli umenia. K tomu dodajme, že pán Robert Runták je dnes členom poradnej komisie pre východnú a strednú Európu pre TATE Gallery v Londýne. Koncom minulého roka otvoril v Olomouci nový multifunkčný priestor pre súčasnú kultúru a komunikáciu Telegraph (2019), kde bude hlavnú rolu zohrávať: galéria, hub, lounge (možnosť rezidencií), kaviareň a pod. Verím, že zohrá rovnakú stimulujúcu úlohu ako podobne centrá kultúry v Kluži (Fabrica de Pensula od 2009), či známy umelecký areál Spinnerei v Leipzigu (od 2012).

Táto medzinárodná zostava diel už bola prezentovaná v odlišných kurátorských koncepciách v zámockom pivovare v Litomyšli („Tohle není poesie! (Zhroucení citů)“, 2016), či v Galérii výtvarného umenia v Ostrave („Narušená imaginace“, 2017). V prípade našej výstavy FIGURATIV IMPERATIV ide o prvú prehliadku diel z tejto súkromnej zbierky na Slovensku.

b.skid


Prílohy:
TS-Figurativ-Imperatív (doc) [SK]

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.