Udalosti

Výstava / kresba a maľba

KA – TEKLA: Bez rúška

15.10.2020 09:00 – 15.11.2020 18:00
Nové krídlo Koppelovej vily –>

Predstavenie malieb a kresieb významnej košickej umelkyne Kataríny Blažovej-Tekeľovej.

autori: Ka – Tekla (Katarína Blažová-Tekeľová)
kurátori: Alexandra Tamásová
súvisiace udalosti:
14.10.2020 18:00 KA – TEKLA: Bez rúška – Vernisáž Nové krídlo Koppelovej vily


Ka – Tekla (vlastným menom Katarína Blažová-Tekeľová, 1945, Prešov) študovala v Ateliéri monumentálnej maľby a tapisérie profesora Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je maliarkou, autorkou tapisérií, art-protisov, realizácií v architektúre.
Na aktuálnej výstave predstavuje najnovšie práce, ako aj niekoľko výrazných starších diel vo výberovej retrospektíve.

Autorkinou najväčšou témou naprieč desaťročiami je žena. Prostredníctvom osobnej skúsenosti rozpráva o nadčasových archetypoch, ale aj aktuálnom spoločenskom postavení žien. V jej poňatí je žena nositeľkou života, napojenou na Veľkú Matku (Zem); Moirou, ktorá pradie niť osudu; jej lono je bránou k životu aj smrti. Zároveň, na opačnom póle, sa často ocitá lapená v pavučine patriarchátom vytvorených konvencií.

Najstaršou vystavenou prácou je séria olejových malieb na papieri, ktoré boli inšpirované Lautréamontovým literárnym dielom Spevy Maldororove. Vzťah k iným umeleckým druhom, najmä literatúre a hudbe, je pre Teklu typický. Obrazy však nie sú prepisom, ani ilustráciou literárneho diela. Skôr sú vizuálnym vyjadrením emócií a mentálnych procesov, kde poézia má úlohu spúšťača.
Ďalším poznávacím znamením autorky je osobité experimentovanie s formou. Mnohé veľkoformátové diela sú výsledkom (vyzdvihnutím) náhody, či dokonca chyby. Diptych Život je príležitosť na zmenu (2017) je maliarskym prepisom rozostrených xeroxov pôvodne drobných kresieb, ktoré Tekla dôsledne a v časovo náročnom procese zväčšila a preniesla na plátno.

Obdobným spôsobom vznikali aj najnovšie nefiguratívne plátna. Ich predlohy boli vytvorené v intenciách psychického automatizmu – autorka bez vedomej myšlienkovej kontroly, inšpirovaná hudbou a ponorená v prítomnosti, pretavuje do podoby kresieb zážitky zo svojho každodenného života. V tomto procese rezignuje na príbehy aj pamäť, podstatná je už len hĺbka emócií. Následné premaľovávanie týchto spontánnych záznamov je paradoxnou činnosťou, ktorá je prevrátením procesu naruby: kým pri kreslení je sústredená pozornosť do hĺbky vlastného vnútra, pri maľovaní sa obracia smerom von, k povrchu plátna; pôvodná nespútanosť kresby sa pretavuje do disciplinovanej práce so štetcom.

Vystavená tapiséria TAO/CESTA je tiež zhmotnením dualistického vnímania sveta, ktorý sa skladá z protikladov; kde mikrokozmos je obrazom makrokozmu a naopak. Abstraktná, ručne tkaná plocha šiestich štvorcových metrov je zväčšením výrezu zo staršej maľby na papieri o rozmere 2×3 cm. Pôvodne nepovšimnutý detail sa stáva monumentálnou vizuálnou metaforou života.

Názov výstavy Bez rúška odkazuje nielen na aktuálnu spoločenskú situáciu; v prvom rade je vyjadrením nechuti zakrývať pravdu o sebe; Ka – Tekla prijala rozhodnutie odhaliť svoju podstatu pred druhými, ale najmä sama pred sebou.
Ka-Tekla (vlastným menom Katarína Blažová-Tekeľová) žije v Košiciach. Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala v rokoch 1965 – 1971. Tkané a viazané tapisérie realizovala v spolupráci s Moravskou gobelínovou manufaktúrou vo Valašskom Meziřičí, napr. cyklus tapisérií Moira (1994 – 1996), alebo ručne tkanú oponu Fénix pre Štátne divadlo v Košiciach (1990). V roku 2012 bola finalistkou medzinárodnej ceny pre súčasné umenie Celeste Prize. Svoju tvorbu predstavila na viacerých samostatných výstavách doma aj v zahraničí (Budapešť, Viedeň), zatiaľ posledná autorkina výstava sa konala v košických Kasárňach-kulturparku na prelome rokov 2019/2020. Z kolektívnych výstav spomeňme Actual Textile Art, Konsolidační banka, Praha, 1995; Tapiserie/MGM, Amsterdam, 1995; Tapiserie, obraz, prostor, Dum umění, Brno, 1995; Actual Textile Art, Galéria Mánes, Praha, 1997; Umenie 200 – Interpretácia skutočnosti, Dom umenia, Bratislava, 2007; Papier kole – výstava koláže (česká a slovenská koláž XX a XXI storočia), Východoslovenská galéria, Košice, 2012; Celeste.Prize.2012, Múzeum Centrale Montemartini, Rím, 2012; 7.Zlínsky Salón — trienále súčasného českého a slovenského umenia, Galerie Zlín, 201. Jej tvorba je zastúpená v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Šarišskej galérie v Prešove a súkromných zbierkach.Odozva v médiách:

Teraz.sk, TASR, 14. októbra 2020 13:17:
V trnavskej galérii sa predstavujú traja výtvarníci rodiny Blažovcov

Rtvs.sk/televizia, KULTÚRA.SK, Patrícia Pružinská, Sobota 24.10.2020 11:20:
KA – TEKLA, František Blažo, Marko Blažo, Antroporary

Reginazapad.rtvs.sk, 20. 11. 2020 13:05 | Kultúra a hudba:
Kultúra pod strechou – 47. týždeň

Tvorbu umelcov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.