Udalosti

Komentovaná prehliadka

Komentovaná prehliadka k výstavám APPLE a POWERED BY POWER

26.08.2021 17:00 – 26.08.2021 19:00
Koppelova vila –>

Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstav Apple od Mira Trubača a Powered by Power z dielne Petra Decheťa. Prehliadku si budete môcť užiť za účasti oboch autorov.

autori: Miro Trubač, Peter Decheť
kurátori: Filip Krutek
súvisiace udalosti:
15.07.2021 18:00 Apple
15.07.2021 18:00 Powered by Power Koppelova vila


Miro Trubač: Apple
Samostatná výstava Mira Trubača Apple ukazuje jeho aktuálnu sochársku polohu založenú na modelácii vo virtuálnom priestore a následnej 3D tlače.

Oproti predošlým ideovým ukotveniam Trubač objektivizuje a relativizuje vlastné personálne mystérium a medziľudské vzťahy. Deje sa tak v dvoch rovinách – na jednej strane ide o demytizáciu “starého sochárstva“ jeho artikuláciou vo virtuálnom priestore a následným hľadaním nových súvislostí a kontextov. Na strane druhej ide o ukotvenie výstavy do rámca naratívnej roviny, kde dôležitú úlohu zohráva symbol a jeho dekonštrukcia – tu autor rozohráva s divákom hru plnú citácií z dejín umenia, profánnej či náboženskej ikonografie a bez zbytočného moralizujúceho pátosu predkladá komentár k antropocentrickej koncepcii sveta, ktorý nás obklopuje.

Peter Decheť: Powered by Power
V najnovšej sérii malieb sa Peter Decheť zameriava na analýzu nástrojov upevňovania a šírenia politickej moci. V plátnach drobného formátu demonštruje príbeh jednotlivca pred nadobudnutím politickej moci až po jeho osobnostnú transformáciu pod prizmou politického marketingu podporujúceho imidž vládcu, ministra, či diktátora. Séria plátien zobrazuje anonymného chlapca v parafrázach politických motívov.

Špecifickou maliarskou technikou Decheť simuluje proces “okrášľovania” politických lídrov – pod nánosom nových informácií a káuz už zabúdame koho a prečo volíme, neupravenú fotografiu chemicky narúša, neskôr domaľováva, následne vytláča a znova maliarsky transformuje. Vzniká tak manipulovaný portrét, v ktorom iba ťažko odlišujeme personálnu identitu od tej umelo vytvorenej v rámci politickej kampane.

Pre koncepciu výstavy je dôležitá idea „odsvätenia“ maľby, kedy vzniká špecifický enviroment, v rámci ktorého je maľba rovnocenná s architektúrou výstavy. V tomto prípade ide o readymade v podobe vyradených dverí z kaštieľa, v ktorom autor dlhodobo tvorí.


OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.