Udalosti

Komentovaná prehliadka

Komentovaná prehliadka k výstavám Talking hands a Poruchové kraje a divné sny

28.09.2021 18:00 – 28.09.2021 20:00
Koppelova vila –>

Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstav Talking Hands a Poruchové kraje a divné sny od Erika Šilleho. Prehliadku si budete môcť užiť za účasti kurátora Talking Hands Michala Stolárika ako aj samotného Erika Šilleho.Talking Hands
kurátor: Michal Stolárik

Autorky a autori:
Leontína Berková, Radek Brousil, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Nika Kupyrova, Jaroslav Kyša, Kristián Németh, Miroslav Pelák, Katarína Poliačiková, Terézia Tomková, Ján Triaška a diela zo zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Hybridná forma výstavy prirodzene prepája interný zbierkový materiál a súčasné diela z externých zdrojov. Cieľom nie je intervenovať súčasným umením do stálych expozícií či, naopak, začleniť drobné výňatky z histórie k ilustrácii kontextu diel z ostatných rokov. Rekontextualizácia vybraných diel od polovice 18. storočia až po deväťdesiate roky 20. storočia sa sústredí na možnosti ich aktualizácie a znovuobjavenia formou začlenenia do dialógu so súčasným umením.

Projekt Talking Hands vníma ľudské ruky ako základ neverbálnej komunikácie, neodmysliteľnú súčasť kultúry a spoločnosti či jeden z východiskových motívov a zároveň formálnych činiteľov v kresliarskom, maliarskom či sochárskom médiu. Koncepcia výstavy sa opiera o tematické okruhy, ktoré prirodzene naznačila selekcia vybraných diel zo zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka. Prirodzene prechádza od intímnych vyobrazení a bezstarostných momentov – voľnočasových aktivít, experimentov, hier a spoločenskej zábavy k súčasnému poznaniu o digitálnom správaní, komunikácii či sexualite. Sleduje vybrané gestá ako neodmysliteľné sym­boly politického naratívu, (od)boja, násilia či smrti. Ruka tematizujúca prácu je častým motívom a zároveň významnou súčasťou (intervenujúceho/intervenujúcej) autora/autorky, umeleckého gesta či otázok týkajúcich sa sebaidentifikácie. V neposlednom rade sú gestá dôležitou časťou sakrálnych výjavov či vizuálnym a ideovým prvkom v skúmaní aktuálnych otázok týkajúcich sa náboženstva, viery a cirkvi.

Erik Šille: Poruchové kraje a divné sny
kurátor: Vladimír Beskid

Na prízemí sa nachádza záplava topiacich sa figúr a figúrok,  ktoré obsadzujú celý priestor (kresby a akvarely na papieri). Ide o nápor komiksovej kresby – ľahko čitateľnej, ale ťažšie stráviteľnej. Tieto denníkové záznamy na papieri sú vytvárané atramentom, akvarelom a rolovacím sprejom, ktorý pridáva dielam osobitú, mäkkú a rozpíjavú  atmosféru. Dominujú tu hlavy a postavy zvierat, zvlášť obľúbená postavička krokodíla alebo psíka s dvojitou papuľkou, čo cez vycerené zuby naznačuje stav „no people, no cry“.

Na poschodí je striedmejšia manifestácia aktuálnej maliarskej tvorby (akryl na plátne).  Erik Šille, ovplyvnený pop-kultúrou, komiksom, graffiti, či japonským anime, modeluje podivné čarovné krajiny s mixovanými postavičkami a desivým vyznením ich príbehov.  Časté sú rozprávkové krajiny detstva s lodičkou, ktorá pláva dole prúdom (či ide dole vodou), naložená zmesou ikonických postavičiek. V našom prípade je tam napríklad deduško Večerníček so psíkom, srnka z Disney rozprávky Bambi alebo aj  autorský dvojpapuľkový psík, pričom všetci „čumia“ do mobilov (All we ever wanted was everything, 2020).  Na plátnach vidíme Potvoru v kozmickom oblečku s vyšívanou dečkou a nad ňou sa vznášajúce odkazy na pravicový radikalizmus (No Way, No Way, 2017). Zjavujú sa dinosaury a horiace kostoly (Plans for Superreality, 2019), či vyplavujú  zlé sny a prízraky minulosti s príznačným autom Verejnej bezpečnosti (Bad dreams, 2021). Nasleduje vnútorný svet mini postavičiek a vnútornosti v podobe syrových trojuholníkov s plávajúcimi hotdogmi na hladine, krajina  priamo na „zožratie“ (Anatómia bezradnosti, 2015). Prepojenie medzi oboma poschodiami (papier a plátno; zvieratá a ľudia) predstavuje  naklonovaná hlava macíka s ušami a širokým úsmevom (Snow Food, 2021). Výstavu dopĺňajú autorove drobné objekty dokresľujúce maliarsku poruchovú scenériu tým, že predstavujú zranené krvácajúce či tancujúce zvieratá na potápajúcej sa lodi (Jelenček, 2015; Tancujúce pandy, 2017).

Umelec teda prináša svoje „šillené“ krajiny, kraje aj okraje spoločnosti, ale aj ich obrazovú „superrealitu“ získanú mixovaním dát a kontextov. Tieto imaginárne krajomaľby silne reflektujú našu kazovú súčasnosť aj jej podivné či desivé snenia. Ako sám maliar tvrdí, „v zmysle tém sa cítim ako filter na výfuku, cez ktorý sa spoločnosť prefiltruje…“


Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.