Udalosti

Komentovaná prehliadka / maľba

Komentovaná prehliadka ku končiacim výstavám

02.05.2021 17:00 – 02.05.2021 19:00
Koppelova vila –>

Komentovaná prehliadka ku končiacim výstavám za účasti autorov.

autori: Julián Filo, Adama Šakový, Margaréta Petržalová
kurátori: Filip Krutek Michal Stolárik
Externý link: https://fb.me/e/3HGmAzrkV


Pozývame Vás na komentovanú prehliadku končiacich výstav za účasti autorov.

Výstavou *Julián Filo – Filozofia gesta* Vás prevedie jej kurátor Filip Krutek. Filo nastúpil na výtvarnú scénu v 50. rokoch ako jeden z prvých autorov primárne reagujúcich na dynamiku tzv. postindustriálnej spoločnosti. Autor vo svojej tvorbe vytvára vlastnú ikonografiu, ktorá reflektuje meniacu sa spoločnosť vtedajšej doby a nástup konzumu vizuálnych ikon.

Výstavou *Adam Šakový – Nerast* Vás prevedie jej kurátor Michal Stolárik, ale aj samotný autor Adama Šakový. Výstave Nerast dominuje monochromatický kolorit, a vizuálne ohraničenie renesančných sochárskych diel, čím nás Šakový núti uvažovať nielen o stratégiách zobrazovania a vyhodnocovania vizuálnych informácií, ale aj o vzťahu medzi živou a neživou matériou.

Výstavou *Margaréta Petržalová – Make it Nonchalant* Vás taktiež prevedie jej kurátor Michal Stolárik a jej autorka Margaréta Petržalová. Autorkin maliarsky svet je výsledkom prirodzeného spojenia vizuálneho exotizmu, nespútanej expresie a osobnej mytológie v kontraste s prežitou realitou či príbehmi z jej okolia. Koncepciu výstavy autorka postavila na dielach, ktoré vytvorila primárne počas minulého roka, pre väčšinu z nás veľmi náročného, komplikovaného a limitujúceho.


OZNAM

Z dôvodu nariadení vlády SR sú momentálne priestory galérie aj synagógy zatvorené. Tešíme sa na Vašu návštevu hneď, ako to situácia dovolí.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.