Galéria Jána Koniarka v Trnave

Udalosti

Výstava / fotografia

Krízy koexistencií

25.05.2021 09:00 – 04.07.2021 17:00
Koppelova vila –>

Výstava fotografií zo staršej tvorby autoriek Kvet Nguyen a Pauli Malinowskej.

autori: Kvet Nguyen, Paula Malinowska
kurátori: Patrik Krajčovič


Výstava s názvom Krízy koexistencií prezentuje staršiu tvorbu dvoch mladých slovenských fotografiek Pauli Malinowskej a Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi), ktorých fotografie sú na prvý pohľad odlišné avšak spája ich niekoľko kariérnych prienikov, ale aj ideová zhoda. Ako naznačuje názov výstavy, ide o reakciu a poukázanie na súčasnú problematiku klimatickej krízy a s ňou veľmi úzko súvisiacu krízu environmentálnej migrácie. Hlavné ideové prepojenie ich prác môžeme nájsť v otázkach koexistencie na individuálnej aj spoločenskej úrovni a v hľadaní pôvodcu týchto otázok, ktoré sa implicitne nachádzajú v ich fotografických sériách Záhrada pozemských rozkoší (Paula Malinowská, 2020) a Tu sa môžu miešať jablká a hrušky (Kvet Nguyen, 2019).


Prílohy:
TS Krízy koexistencií (doc) [SK]


Paula Malinowska (*1998) pochádza z Bratislavy a študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Momentálne je v piatom ročníku na Katedre Intermédií pod vedením Martina Piačka. V roku 2019 mala samostatnú výstavu v Bratislavskom Pakta Studio s názvom Awareness. Jej séria fotografií s názvom Utópia sa objavila v publikácií Døkument1, ktorý sa zameriava na dokumentárnu fotografiu po roku 2000. Ideové gro vystavenej série fotografií Pauli Malinowskej je aktuálna problematika globálnej klimatickej núdze a autorkino vnímanie respektíve opis epochy antropocénu.

Kvet Nguyen (*1995) pochádza z Nových Zámkov. Podobne ako Paula študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a je v diplomovom ročníku na Katedre fotografie a nových médií, ktorú vedie Olja Triaška Stefanović. V roku 2018 sa zúčastnila fotografickej súťaže SLOVAK PRESS PHOTO kde sa v kategórií Študenti a mladí fotografi do 25 rokov dostala medzi finalistov. Rok na to absolvovala Erazmus na škole Royal Academy of Arts v Haagu kde vznikla aj séria fotografií Tu sa môžu miešať jablká a hrušky. Kvet Nguyen je slovenská autorka vietnamského pôvodu. Práve pôvod sa stal východiskovým bodom v jej fotografických prácach. Dotýka sa problematiky migrácie, hľadania svojej identity a diaspór.

OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali najmä vchod od Františkánskej ulice.