Udalosti

Tvorivé dielne

Leto v galérii 2021

06.07.2021 09:30 – 30.07.2021 11:30
Koppelova vila –>

Letné tvorivé dielne pre deti a mládež pod vedením pedagógov a výtvarníkov Mirom Trubačom a Tomášom Beňadikom.

autori: Miro Trubač, Tomáš Beňadik, Katarína Ševčíková


GJK Leto v galérii s Tomášom Beňadikom

Prvé dva týždne s Tomášom Beňadikom od 6. – 16. 7. 2021 budú venované tvorivým aktivitám zameraným na klasické i aktuálne stratégie vnímania, myslenia a tvorby vo výtvarnom umení. V rôznorodých médiách a technikách si v priebehu dní priblížime šírku perspektívy, možností a práce výtvarníka, ale aj kohokoľvek, kto má chuť naplno vnímať a objavovať svet. Život je umenie je život.

utorok – 6.7. Remeslo má pevné dno

Osviežime si pamäť, predstavivosť a vyskúšame si jednu z najklasickejších výtvarných disciplín – tvorbu dekoru. Odmenou bude vrecúško so štýlovou potlačou či kresbou.

streda – 7.7. Okom umelca

Zameriame sa na spôsoby, akými môžeme vnímať a vysielať správy z/do okolia. Kresbou otestujeme náš hmat a sluch, ozvučíme obrazy a vyskúšame si maľbu v plenéri. Kto vie lepšie improvizovať?

štvrtok – 8.7. Periskopom umelca

Akvarelom otestujeme aj náš čuch a pokúsime sa zobraziť veci voľným okom neviditeľné. Mikrosvet zaznamenáme na mikroplátno  a usporiadame veľkoformátovú súťaž o najlepšie marťanské mesto.

piatok – 9.7. Zobali obaly

Vrátime sa späť na Zem a cez šablóny vytlačíme účet našim (s)potrebám.  Za rámik si rozhodne dáme solídny kúsok pop-artu.

utorok – 13.7. Kráľovstvo múdrosti a vtipu

Vyskúšame si písma kaligrafické, hieroglyfické i neviditeľné. Zamyslíme sa nad cnosťami i zlosťami, vytvoríme svoje avatary v štýle japonských grafík a udelíme si dobré rady.

streda – 14.7. Strike a pose!

Počekujeme bizarné tvary našich tvárí a tiel v pohybe, pri tanci. Úlohou bude čo najsugestívnejšie vyjadriť emóciu v ohybnej figurálnej soche.

štvrtok – 15.7. Camera obscura

Predstavíme si spôsob, akým vznikali fotografie a videá pred vynálezom mobilných telefónov a spoločne urobíme krátke video z príbehu, ktorý si napíšeme.

piatok – 16.7. Vernisáž

Vyskúšame si ako vzniká výstava a prebieha vernisáž. Keď sú maľby hotové, ostáva ich len správne rozmiestniť a vytvoriť plagát, pozvánku. Nebude chýbať ani osvieženie.

Leto v galérii s Mirom Trubačom.

Termín od 20. – 30.7.2021 Návštevníci sa počas 2 týždňov postupne oboznámia so sochárskou praxou a kreatívnymi zadaniami, ktoré hravou formou ukážu, že sochárske remeslo nie je vôbec namáha, ale v súčasnosti široké pole plné možností.

Dva týždeň s Miro Trubačom budú zamerané na sochárske techniky, najmä na modelovanie, kašírovanie a prácu s materiálom formou koláže, asambláže.

utorok – 20.7. Okolo nás

Utorok bude zameraný na techniku modelovania z keramickej hliny. Témou bude svet okolo nás, zvieracie a žánrové výjavy a každodenné banality.

streda – 21.7. Geometrická hlava

Streda bude zameraná na techniku koláže a asambláže, kedy sa z kartónových krabíc, krabičiek a obalov budú tvoriť štylizované geometrické hlavy a tie budú následne pojednané farbou, kresbou a kolážou zväčšených výtlačkov detailov tváre očí, úst, uší, zubov a vlasov.

štvrtok – 22.7. Masky

Štvrtok bude zameraný na tvorbu masiek, ktoré budú vyjadrovať ľudské emócie. Rovnako je možné tvoriť zväčšené gestá rúk (palec hore a podobne). Ako finálny výstup sa predpokladá krátke divadelné pantomimické predstavenie.

piatok – 23.7. Architektúra tela

Piatok bude zameraný na kombinovanie prírodných materiálov konárov, listov, kameňov…, ktoré budeme spájať sadrovými obväzmi. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť vybudovať ľudské telo alebo jeho fragment ako stavebný dielec. Je možné pracovať aj v kolektíve a vytvoriť mytologickú bytosť.

utorok – 27.7.  Krajina – reliéf

Utorok bude zameraný na prácu s plochou a jej prerastaným do priestoru. Deti sa oboznámia s technikou reliéfu v klasickej a netradičnej podobe.

streda – 28.7.  JA

V stredu si deti vyskúšajú vytvoriť pomocou sadrových obväzov a drôtených konštrukcií drobné sošky na tému JA. Sošky budú autoportrétom určitej situácie obľúbenej činnosti alebo zážitku.

štvrtok – 29.7.  Zväčšenina

Vo štvrtok budú deti modelovať zväčšeniny rôznych predmetov, prírodnín alebo časti ľudského telo. Inšpiráciou bude Pop Art.

Piatok – 30.7.  Skelet

Posledný deň s umelcom Mirom Trubačom budú deti skupinovo vytvárať spoločnú prácu a to kostru ľudského tela alebo skelet zvieraťa z kartónov a kašírovaných fragmentov. Pôjde o obrátení princíp kedy skelet / konštrukcia neslúži na nanášanie krycieho materiálu ako hlina a sadra, ale stáva autonómnym výtvarným dielom.

 

 

 


Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.