Udalosti

Výstava / inštalácia a maľba

ONE TABLE a Nájdené v zápisníku

27.05.2021 17:00 – 04.07.2021 17:00
Synagóga - Centrum súčasného umenia –>

ONE TABLE – projekt osciluje na pomedzí kolaboratívnej site-specific inštalácie a happeningu.
Nájdené v zápisníku – výstava aktuálnej tvorby Moniky Kubinskej a Jany Farmanovej.

autori: Monika Kubínska, Jana Farmanová


V projekte Nájdené v zápisníku autorky predstavujú práce, ktorých spoločným menovateľom je expanzia mimo redukovanú plochu obrazu. Ich maliarske kompozície sú doslova budované na architektonickom pôdoryse synagógy. Divákom predkladajú široké polia obsahových výkladov a zakódovaných posolstiev. Na výstave sa objavujú aj fragmenty z ich ostatnej spoločnej výstavy ,,Radosť pokrvnosť“.

Projekt ONE TABLE vznikol z iniciatívy a pod autorským vedením maliarky a konceptuálnej umelkyne Moniky Kubinskej. Zámerom projektu je iniciovať reflexiu nad spolupatričnosťou, významom komunikácie, ľudskej interakcie a spoločného prežívania prítomného okamihu. S týmito intenciami autorka v predchádzajúcich edíciách tohto projektu prizvala za jeden stôl rôzne umelkyne. Za jeden stôl si tento rok autorka pozvala maliarky Janu Faramanovú a Júliu Mrvovú, pričom jedno miesto necháva voľné aj pre diváka. Spoločnými menovateľmi ich prác sú snaha uchopiť naratív osobnej a spoločenskej histórie a mytológie, snaha o osobné a umelecké oslobodenie, ale rovnako aj snaha o zachytenie genia loci určitých miest a priestorov. Autorky si sadnú za jeden stôl v priebehu mesiaca jún, kedy budú môcť diváci nahliadnuť do ich kreatívneho procesu, pričom sa vytvorené diela stanú priamou súčasťou výstavy. Rovnako budú mať diváci možnosť diskutovať s autorkami nie len o umení. Predchádzajúce edície tohto projektu sa odohrali v At HomeGallery Synagóga Šamorím 2018, Kunstverein, Anne-Kapelle Passau 2019, Nová synagóga Žilina 2020, Nástupište 1-12 Topoľčany 2020, kde sa stretli s veľkou odozvou od návštevníkov.

S autorkami sa môžete v Synagóge za jedným stolom stretnúť  v nasledovné dni:

Monika Kubinská: 10.6. – 11.6.2021 v čase od 10:00 hod do 17:00 hod

Juliana Mrvová: 20.6.2021 od 13:00 hod do 17:00 hod

Jana Farmanová:  2.7.2021 od 10: 00 hod do 17 :00 hod
Monika Kubinská Umenie je pre ňu túžba po slobodnom vyjadrení. Inšpiruje ju aj práca s priestorom, ktorý má dušu, proporcie, vôňu, ktorý v sebe nesie historickú stopu. To sa premieta aj do intermediálnych projektov, na ktorých pracuje spoločne s manželom, ako umelecký pár. Každý z nich rozvíja svoj vlastný výtvarný program. V roku 1997 získali štipendium Jackson Pollock Foundation v New Yorku.

 

Jana Farmanová sa od konca 90. rokov 20. storočia, kedy vstúpila na umeleckú scénu, venuje výlučne figurálnej maľbe. Je to intuitívna a emotívna maliarka, ktorá svoj umelecký program postavila na osobných, nesprostredkovaných zážitkoch. Zaujíma ju predovšetkým žena a témy súvisiace s jej svetom. Vo svojich obrazoch reflektuje otázky medziľudských vzťahov, vrátane vzťahu matky a dcéry, ale aj domova, identity, osobnej či kolektívnej pamäte.

Juliana Mrvová vyštudovala VŠVU v odbore maľba a iné médiá a od začiatku svojej tvorby sa profilovala najmä ako maliarka. V súčasnosti pracuje v médiu maľby a kresby, prevažne veľkých formátov, s presahmi do site-specific diel a inštalácie. V maľbe sa jej záujem postupne presunul ku krajine, často symbolizovanej opustenou plážou a v súčasnosti ju zaujíma zobrazovanie príbehov, ktoré pochádzajú často z jej vlastných ciest ale aj z nájdených a privlastnených fotografií z médií.

Fond na podporu umenia

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.